Borghild Tenden

Borghild Tenden, født 1951, Bærum, Stortingsrepresentant.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Borghild Tenden har sittet på Stortinget i to perioder og tar gjenvalg. - Samferdsel er, slik jeg ser det, den viktigste politiske saken i Akershus og jeg har både kunnskaper og tilliten på dette viktige området.

Borghild Tenden har sittet på Stortinget i to perioder og tar gjenvalg. – Samferdsel er, slik jeg ser det, den viktigste politiske saken i Akershus og jeg har både kunnskaper og tilliten på dette viktige området.
Foto: Christoffer Biong

Mine viktigste politiske saker er;

1. Samferdsel; trygge veier med gang og sykkelstier, jernbane og kollektivtrafikk

2. Næringspolitikk; grunderpolitikk, bedre vilkår for små og mellomstore bedrifter

3. Skole/kunnskap og forskning

4. Helsepolitikk; herunder rus og psykiatri

1. I en ny periode på Stortinget vil jeg fortsette der jeg startet i politikken, nemlig med å legge bedre tilrette for de kollektivreisende. I de årene jeg har sittet på Stortinget har dette vært en av hovedsakene mine. Samferdsel er, slik jeg ser det, den viktigste politiske saken i Akershus og jeg har både kunnskaper og tilliten på dette viktige området.

2. Jeg vil også fortsette med å legge til rette for grundere, for de som starter for seg selv. Forenkling og bedre sosiale rettigheter for grundere er saker som jeg ønsker å arbeide videre med.

3. Som tidligere lærer og rådgiver i videregående skole har jeg praktisk erfaring fra skolen, og på Stortinget har jeg tilegnet meg den kunnskapen som skal til for å bidra med å gjøre skolen bedre for elever og lærere. Med mer fokus på kunnskap og den dyktige lærer.

4. Rus og psykiatri er et område innen helsesektoren som fortjener en tydelig stemme på Stortinget. Jeg har derfor i flere anledninger tatt opp dette viktige temaet med helseministeren. Dette er et område som jeg ønsker å fortsette å jobbe med i en ny periode på Stortinget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**