Regjeringen svikter Østlandsområdet

For knappe tre uker siden la regjeringen frem klimameldingen, med en kraftig satsing på jernbane og kollektivtransport på Østlandet. — I revidert budsjett ser vi ikke noe igjen til denne satsingen, sier Borghild Tenden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Borghild Tenden etterlyser kollektivsatsing på Østlandet.

Borghild Tenden etterlyser kollektivsatsing på Østlandet.
Foto: Christoffer Biong

I revidert nasjonalbudsjett er det mulig å legge inn en del større enkeltprosjekter. Det er det ikke gjort når det gjelder kollektivtransport og jernbane på Østlandet. — Regjeringen burde i det minste prioritert prosjektering av en ny jernbanetunnel gjennom Oslo. Enhver kapasitetsøkning på jernbanen avhenger av en slik utbygging, påpeker Tenden

Tenden slår fast at det ikke finnes spor av massiv satsing på kollektivtrafikk, jernbane, sykkel eller andre tiltak som kan få ned klimautslippene.

– Det viktigste samferdselsgrepet de neste årene vil være å få på plass en omfattende satsing på tog og kollektivtransport, spesielt i og rundt de store byene. Det er, og vil være, Venstres hovedprioritering også i tiden framover. Det er her man kan få den største miljøgevinsten, og det er her det er mest behov, sier Tenden.

85 prosent av alle togreiser skjer i Østlandsområdet, og kapasiteten er allerede sprengt på mange av strekningene. Bare i Oslo-området beregnes folketallet å øke med 450.000 fram til 2040. – Dette betyr at det haster med å begynne planleggingen av nye jernbanestrekninger og ny Oslotunnel, sier Tenden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**