Abid Q. Raja

Jeg heter Abid Q. Raja og er 37 år. Jeg er født og oppvokst i Norge. Min kone Nadia er psykolog og vi har sammen tre barn og bor på Ekeberg i Oslo. Jeg er Akershus Venstres 1. kandidat til stortingsvalget i 2013.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Abid Q. Raja er Venstres 1. kandidat i Akershus. Her er han avbildet sammen med Siri Engesæth, 2. kandidaten, på Akershus Venstres nominasjonsmøte.

Abid Q. Raja er Venstres 1. kandidat i Akershus. Her er han avbildet sammen med Siri Engesæth, 2. kandidaten, på Akershus Venstres nominasjonsmøte.
Foto: Christoffer Biong

 Raja er født og oppvokst i Norge. Her er han avbildet sammen med Trine Skei Grande.

Raja er født og oppvokst i Norge. Her er han avbildet sammen med Trine Skei Grande.
Foto: Martha Nilsson

Mitt engasjement startet alt på videregående skole da jeg var elevrådsrepresentant. På universitetet var jeg studentpolitiker i to perioder på studentparlamentet. I regjeringsnedsatte Kriminalitetsforebyggende råd og gjennom LNU ble jeg i perioden 1997-2000 kjent med Odd Einar Dørum og Trine Skei Grande. Det var Venstres ideologi, og disse to personene som gjorde at jeg ble med i Venstre for snart 10 år siden.

Jeg er utdannet cand.jur. fra universitetet i Oslo, i tillegg har jeg mellomfag i kriminologi og master i forskningsmetodikk i psykologi fra universitetet i Oxford — et felt jeg også har publisert tre fagartikler på hvorav to i internasjonale tidsskrift. Jeg har også fordypet meg i internasjonale menneskerettigheter ved universitetet i Southampton.

Av arbeidserfaring kan jeg vise til at jeg tidligere har jobbet som advokat i 6 år. De første to årene som forretningsadvokat med sivile saker, og de siste fire som advokat med hovedvekt på straffesaker og barnevernsaker. I perioden 2008-2011 har jeg vært utnevnt av Kongen i statsråd som Nemndleder i UNE (Utlendingsnemnda). Jeg har permisjon fra UNE siden oktober i fjor da jeg for tiden arbeider som Politiadvokat ved Politiets Utlendingsenhet. Jeg har nå 10 års arbeidserfaring fra justisfeltet og skal fra juli tiltre i diplomatrolle som ambassadesekretær ved den norske ambassaden i New Delhi og jobbe for utenriksdepartementet. Dersom jeg blir nominert av Akershus på topplass vil jeg reise hjem igjen til Norge.

Dersom komme inn på Stortinget ønsker jeg å fylle rollen som venstres justispolitiker. Med min utdanning og arbeidserfaring håper jeg å kunne utfylle våre mest sentrale politiker og deres kompetanseområder. Men jeg vil selvsagt også engasjere meg i venstres øvrige kjernesaker.

 Raja har arrangert en rekke dialogmøter.

Raja har arrangert en rekke dialogmøter.
Foto: Frode Fjeldstad

I tillegg til justisfeltet er jeg også kjent som representant for det nye Norge; innvandrings- og integreringsfeltet. For dette samfunnsengasjement ble jeg i 2010 tildelt Fritt-Ord prisen, og jeg har skrevet og fått utgitt to bøker; "Talsmann" (Aschehoug) i 2008 og "Dialog" (CappelenDamm) i 2010. Begge er til utlån på bibliotekene. Jeg har også avholdt en rekke dialogmøter på Litteraturhuset og stiftet tenketanken www.minotenk.no

Som innkalt stortingrepresentant har jeg vært med på å sette to storting — både 2009 og 2010. Jeg har deltatt i to trontaledebatter, flere justisdebatter og deltatt i venstres budsjettdebatter. Jeg har over de siste snart tre årene fått betydelig erfaring som innkalt stortingsrepresentant. De mulighetene jeg har fått på Stortinget har jeg ivaretatt ved å både fremme svært mange viktige saker for venstre, som venstres forslag mot fattigdom og frafall mot videregående skole. Nasjonale medier har også funnet interesse for mitt engasjement for villaksen, kreftsaken, eldreomsorgen, skolepolitikken osv. Dersom jeg skulle bli valgt som Akershus Venstre sin representant på Stortinget vil jeg umiddelbart kunne gå inn i rollen som stortingsrepresentant da jeg altså allerede har opparbeidet meg betydelig kvalitativ og kvantitativ erfaring på Stortinget.

Jeg kjenner videre gangen i stortingsarbeidet, og har god kjennskap og oversikt over hva de andre politiske partiene står for samt hvem de øvrige stortingsrepresentantene er. Det er som stortingsrepresentant heller ingen automatikk i å nå igjennom i nasjonale media — jeg tror jeg også vil kunne være med på å gjøre venstre synligere på nasjonalt plan.

 Kollektivtrafikk er helt avgjørende for vårt fylke, sier Raja.

Kollektivtrafikk er helt avgjørende for vårt fylke, sier Raja.

Som representant for Akershus vil jeg helt klart også jobbe intenst for å bli en god samferdselspolitiker. Kollektivtrafikk er helt avgjørende for vårt fylke, noe jeg har lært mye om ved å drive aktiv og intens valgkamp med mange av dere i alle våre 22 kommuner ved de tre siste valgene. For tiden har jeg bidratt til å sette fokus på sykkelsaken — og har fått betydelig oppmerksomhet rundt denne saken for Venstre allerede.

Helt til slutt kan jeg også nevne at jeg har vært direktevalgt landsstyremedlem for Venstre de siste to årene, og ble av landsmøtet i april i år valgt som sentralstyremedlem. Jeg har også hatt verv i Akershus Venstre — og nevner for helhetens skyld at selv om jeg flyttet fra Akershus til Oslo i 2007 har jeg ikke hatt noen verv eller rolle i Oslolaget. Jeg er fortsatt medlem av Akershus og det er her jeg vil fortsette å være medlem.

Jeg er svært motivert og innsatsvillig. For spørsmål eller mer informasjon kan jeg nås på [email protected] // 99440908

Se også:
Akershus Venstres liste til stortingsvalget 2013.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**