Nominasjonskomiteens innstilling

Nominasjonskomiteen i Østfold Venstre legger med dette fram sitt forslag til liste til Stortingsvalget i 2013.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Vi foreslår 15 kandidater i følgende rekkefølge:

Listeforslag til Stortingsvalget i 2013 — Østfold Venstre

1 Per Elling Braseth-Ellingsen, Fredrikstad
2 Per Magnus F. Sandsmark, Halden
3 Britt Fladmark Holta, Eidsberg
4 Martine Helena Lindh Løkke, Sarpsborg
5 Joakim Sveli, Moss
6 Christiane Skahjem, Fredrikstad
7 Simen Saxebøl, Hobøl
8 Sohrab Darisiro, Halden
9 Ingunn Herstad Hensel, Eidsberg
10 Inge Rindedal, Askim
11 Azra Sudic Süslü, Spydeberg
12 Espen Storeheier, Rakkestad
13 Finn-Erik Blakstad, Rygge
14 Berit Smedsrud, Sarpsborg
15 Elin Marie Johannessen, Råde

Nominasjonskomiteen
Nominasjonskomiteen ble valgt på fylkesårsmøtet 4.-5. februar. Samtidig ble komiteens mandat (se vedlegg 1) vedtatt. Komiteen besto av Gerard Doetjes (leder), Margrethe Nettelhorst, Mona Johnsen (forfall), Ragnhild Saxebøl, Ulf Kolstad og Louise Fosdahl (fra Østfold Unge Venstre). Østfold Venstrekvinnelag stilte ikke med en egen representant.

Prosessen
Komiteen har hatt møter 18. februar (planlegging), 29. mars (gjennomgang av innkomne forslag og kontakt med kandidatene), 3. mai (foreløpig innstilling) og 12. mai (åpent presentasjonsmøte for kandidatene til plassene 1 til 5, intervjurunde og endelig innstilling). Lokallagene har blitt bedt om å foreslå kandidater (mail 20. februar, frist 23. februar — se vedlegg 2) og om å rangere de (i alt 34) innkomne forslagene (mail 30. mars, frist 1. mai — se vedlegg 3).

Komiteens vurdering
Nominasjonskomiteen har hatt som mål å sette sammen en liste som består av 15 forskjellige, liberale og selvstendige kandidater som avspeiler bredden i fylkespartiet og som i fellesskap kan vinne valget i 2013. Vi har tidlig blitt klar over at det ikke fantes en kandidat som pekte seg ut til førsteplassen, og vi har derfor valgt å legge inn et ekstra moment i prosessen ved å velge ut fem personer til plassene 1 til 5. Disse fem kandidatene, Britt Fladmark Holta, Christian Holstad Lilleng, Martine H. Lindh Løkke, Per Elling Braseth-Ellingsen og Per Magnus Finnanger Sandsmark, har fått en mulighet til å presentere seg og sine politiske ideer for neste regjeringsperiode på et åpent møte 12. mai (se vedlegg 4). Komiteen har også gjennomført intervjuer med disse fem kandidatene. I intervjuene spurte vi bl.a. om kandidatenes syn på landbruks-, utenriks-, transport-, helse- og klimapolitikkene.

Komiteen har vurdert kandidatene primært ut i fra egnethet til å a) styre landet og b) representere Østfold og Østfold Venstre på Stortinget. Vi har dernest lagt vekt på lokallagenes og ØUVs rangeringer, samtidig som vi har tatt hensyn til medlemstall (pr. lag), stemmetall (i 2009) og manntall (i 2013). Konkret betyr dette at vi har prioritert kandidater som har bred støtte i partiet og kandidater som har potensiale til å vinne nye stemmer. Innenfor disse rammene har vi også tatt hensyn til kjønnsbalanse, aldersmessig spredning og bredde med tanke på kandidatenes (yrkes)bakgrunn.

Christian Holstad Lilleng har meddelt komiteen at han trekker sitt kandidatur. Komiteen hadde innstilt han på plass 5, og det betyr at plassene 6 til 15 rykker opp en plass. Elin Marie Johannessen har sagt seg villig til å stå på den ledige plassen (plass 15).

Gerard Doetjes

Foto: Gerard Doetjes

Avslutning
Nominasjonskomiteen har registrert at mange kandidater ønsker en høy plassering på listen — ca. halvparten av de 34 foreslåtte kandidatene har uttrykt ønske om å stå på plassene 1 til 5 og i alt seks kandidater har underveis i prosessen kunngjort at de gjerne vil stå på førsteplassen. Vi ser på dette store engasjementet som et sunnhetstegn for partiet og et utmerket grunnlag for å oppnå et godt valgresultat i 2013.

Godt valg!

Fredrikstad, 20.5.2012

Gerard Doetjes (på vegne av nominasjonskomiteen)

Kontakt nominasjonskomiteens leder Gerard Doetjes på [email protected] ved spørsmål.

Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Vedlegg 4

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**