Velkommen til nominasjonsmøte lørdag 9. juni

Nominasjonsmøtet som skal avgjøre stortingsvalglisten for Østfold Venstre avholdes lørdag 9. juni klokken 11:00 på Rådhuset i Sarpsborg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Stortinget, stortingssalen

Foto: © Stortingsarkivet/ foto: Teigens fotoatelier as

Kart til rådhuset finner dere her: http://goo.gl/maps/mv5y

Nominasjonsmøtet består av inntil 50 delegater som er valgt fra de ulike lokallagene på lokale medlemsmøter. Hvert lokallag får et antall delegater basert på medlemstall i 2011 og stemmetall ved forrige stortingsvalg. Delegatberegningen for nominasjonsmøtet finner dere her.

Nominasjonskomiteen ble valgt på fylkesårsmøtet 4.-5. februar. Samtidig ble komiteens mandat vedtatt. Komiteen besto av Gerard Doetjes (leder), Margrethe Nettelhorst, Mona Johnsen, Ragnhild Saxebøl, Ulf Kolstad og Louise Fosdahl. Komiteen har hatt møter 18. februar (planlegging), 29. mars (gjennomgang av innkomne forslag og kontakt med kandidatene), 3. mai (foreløpig innstilling) og 12. mai (åpent presentasjonsmøte for kandidatene til plassene 1 til 5, intervjurunde og endelig innstilling). Lokallagene har blitt bedt om å foreslå kandidater og om å rangere de 34 innkomne forslagene. Komiteen la fram sin endelige innstilling 21. mai som dere finner her.

Her finner dere styrets forslag til dagsorden/konstituering samt forretningsorden. Sistnevnte styrer hvordan nominasjonsmøtet skal gjennomføres.

Lokallagsledere melder på delegater ved å å sende navn til [email protected], samt ved å fylle ut dette fullmaktsskjemaet som skal medbringes på nominasjonsmøtet. Alle delegater må være betalende medlemmer ved nominasjonsmøtets start.

Det blir sosial aktivitet etter møtet, så sett gjerne av hele ettermiddagen for litt liberal hygge.

Møtet er selvsagt åpent for andre enn delegater. Velkommen!

Har du forslag, spørsmål eller kritikk? Kontakt oss på [email protected]

Med vennlig hilsen
Styret i Østfold Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**