Kollektivtilbudet har aldri vært bedre

Kollektivtilbudet i Oslo og Akershus har aldri vært bedre. Dette skjer til tross for at den rødgrønne regjeringen har nedprioritert vår region når det gjelder samferdsel og kollektivtilbud. Venstre mener det er på høy tid med en ny regjering som prioriterer samferdsel og jernbane der det virkelig trengs,
sier Solveig Schytz og Borghild Tenden i et leserinnlegg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Solveig Schyz og Borghild Tenden mener regjeringen ikke gjør nok for å løse samferdselsutfordringene på Østlandet.

Solveig Schyz og Borghild Tenden mener regjeringen ikke gjør nok for å løse samferdselsutfordringene på Østlandet.
Foto: Venstre

Staten har ansvaret for togtilbudet, mens politikerne i Oslo og Akershus har ansvar for buss, båt, bane og trikk gjennom Ruter. Dette gir utfordringer i arbeidet med et helthetlig og godt kollektivtilbud.

Vi gjør jobben lokalt: Trafikkøkingen til Ruter er høy i Akershus med 8 % vekst i 2011. Kollektivandelen har økt fra 14 % i 2006 til 20 % i Akershus i 2011, og Akershus-budsjettet for 2012 har mål om 10% vekst i kollektivtrafikken. Til sammenlikning: NSB fraktet færre passasjerer i 2011 enn i 2001 og Oslo og Akershus bruker nå mer penger på Ruter enn det staten gjør på hele NSB.

Veksten i kollektivtrafikken i Oslo og Akershus skyldes en satsing gjennom kraftig økte bevilgninger og strukturelle grep: Etablering av Ruter og forenkling av takst- og sonesystemet. I ny avtale for Oslopakke 3 viser politikerne i Oslo og Akershus igjen at vi tar ansvar: Fra 2013 går 60% av bompengene til kollektivtiltak.

Den sterke befolkningsveksten i Oslo og Akershus gjør at vi trenger ny jernbanetunnel, oppgradering av jernbaneinfrastrukturen og nye baneløsninger. For å få til dette må staten på banen, Oslo og Akershus har ikke muskler til å ta disse løftene alene.

Solveig Schytz, gruppeleder for Venstre i fylkestinget i Akershus/ leder for hovedutvalg for plan, næring og miljø.
Borghild Tenden, Stortingsrepresentant for Venstre, fra Akershus

Innlegget stod på trykk i Aftenposten 7.juni 2012

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**