Norges største hydrogenstasjon til Oppegård

I dag åpner Norges største hydrogenstasjon på Rosenholm. Stasjonen åpner i forbindelse med at det skal begynne å gå hydrogenbusser mellom Oslo og Greverud. Bussene slipper kun ut vanndamp når de kjører. – Det er en stor milepæl å få åpnet hydrogenstasjonen, sier Solveig Schytz, leder av Akershus Venstre. – Vi er stolte av at Akershus nå tar en ledende rolle i utviklingen av ny miljøteknologi.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Soveig Schytz er med på åpningen av hydrogenstasjonen.

Soveig Schytz er med på åpningen av hydrogenstasjonen.
Foto: Gisle Bjørneby 2011

30. mai åpner den nye hydrogenstasjonen for busser på Rosenholm. Hovedmålet med prosjektet er å få erfaring med hydrogenbussdrift, slik at en kan vurdere denne løsningen i fremtidige busskontrakter i kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Bussene skal settes i drift på linje 81A med kjøring mellom Oslo og Akershus. Linjen passerer gjennom Oslo sentrum og ender på Vestbanen.

Hydrogenstasjonen vil bli plassert inne på Rosenholm bussanlegg. I første omgang vil stasjonen kun være åpen for salg til bussene, men i fremtiden kan den bli åpnet for påfylling av hydrogenbiler.

– Det er veldig bra at fylkeskommuenne er frampå når det gjelder miljøvennlig drivstoff. I første omgang er det snakk om et prøveprosjekt med fem busser, men jeg håper at dette prosjektet vil føre til at vi kan kjøre nullutslippsbusser i større skala, sier Schytz.

Lokalt initiativ med Venstre som pådriver
Det er politikerne i Oslo og Akershus som står bak prosjektet. Akershus fylkeskommune, Oslo kommune, Norges Forskningsråd og Transnova har gitt nærmere 100 millioner kroner til prosjektet. I tillegg er det gitt 40 millioner kroner i støtte fra EU.

 Brenselsceller basert på hydrogen kan bli et framtidig alternativ til forbrenningsmotoren. I dag begynner bussene å kjøre mellom Oppegård og Oslo.

Brenselsceller basert på hydrogen kan bli et framtidig alternativ til forbrenningsmotoren. I dag begynner bussene å kjøre mellom Oppegård og Oslo.
Foto: Solveig Schytz

Bra for miljøet
Hydrogenbussprosjektet er en spydspiss i satsingen på nullutslippskjøretøy. Bussene er nærmest støyfrie, har ingen utslipp av klimagasser og går på hydrogen laget med strøm fra fornybar energi. Hydrogenet skal produseres med strøm og gass lokalt på hydrogenstasjonen.

Bussene drives av elektromotorer som forsynes med strøm fra brenselsceller basert på hydrogen, og skal etter planens testkjøres i 9 år, hvis prosjektet får støtte til forlengelse etter at den femårige spleisestøtten faller bort.

Belgiske Van Hool har vant konkurransen om levering og vedlikehold av hydrogenbussene. Det er bestilt 5 busser med 13 meters lengde og 37 sitteplasser. Bussene har en prislapp på 11 mill. kr. per stykk, hvilket er 4 ganger prisen på en tilsvarende buss med dieselmotor.

Kontaktinformasjon:
Solveig Schytz, gruppeleder for Venstre i fylkestinget i Akershus/ leder for hovedutvalg for plan, næring og miljø.
Portrettbilde i høy oppløsning (Flickr)
Tlf: 41 62 68 22
Epost: [email protected]

Les mer:
Etterlyser satsing på hydrogen – om regjeringens manglende satsing
Air Liquide valgt som leverandør av hydrogenstasjon til HyNOR Oslo Buss-prosjektet (Zero)

The Oslo hydrogen refueling station
Se også: Norges første hydrogenbusser lansert (Akershus fylkeskommune)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**