An-Magritt Svärd Skancke-Garmaker

Navn: An-Magritt Svärd Skancke-Garmaker
Født: 25.april 1955
Bosted: Eidsvollvegen 131 ; 2080 Eidsvoll
Yrke : Dataingeniør,studier i Internasjonale relasjoner, Statsvitenskap
og Økonomi, uføretrygdet etter arbeidsulykke.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

An-Magritt Skancke-Garmaker

An-Magritt Skancke-Garmaker
Foto: Privat

Viktigste saker:

Forskning og utvikling, Kamp mot fattigdom, nasjonalt,internasjonalt
og Miljøkamp. Fattigdomsbekjempelse og miljøkamp er to sider av samme sak
og skyldes multinasjonal utarming og skjevfordeling av “fellesskapets”
ressurser.

Min viktigste prioritering vil være å øke støtten til forskning og utvikling
radikalt, spesielt innen teknologi og energi for å finne alternative metoder
å fordele goder til alle som ønsker dem.

Norge er et rikt land men har allikevel mange fattige,
som stortingsrepresentant vil jeg jobbe for å endre lover og regler som
konserverer fattigdom. feks se på Inkassobransjens handlefrihet, bringe
tannhelsen inn i egenandelsordningen og kjempe for at det ikke bare er de
velståendes barn som har råd til å bo i universitetsbyene.

Om meg
Gift med Magnar på 34. året, mor til to voksne døtre og mormor til 2 gutter
10 og 12 år og en pike på 5 år.

Vært aktiv i utført politikk i alle år, fra elevråd,via FAU og til
Velforeningsarbeide i Frogner Velforening og Vestre Sørum Storvel.
2.vara til kommunestyret i Sørum forrige periode.

Vil bruke tiden på resultatorientert arbeide, er en “gjører”
og ikke en “prater”

EU motstander.

Folk først.

An-Magritt Skancke-Garmaker
Eidsvollveien 131 ; 2080 Eidsvoll
Twitterkonto: @garmaker

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**