Inger Johanne Bjørnstad

Fra Oppegård, 65 år, nylig pensjonist, utdannet geograf (siste jobb: avdelingsdirektør Garantiinstituttet for eksportkreditt – GIEK)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Inger Johanne Bjørnstad

Inger Johanne Bjørnstad
Foto: Fredrik Wood

Miljø, samferdsel og friluftsliv er mine kjernesaker, i tillegg til økonomi og finansiering. Dette er den håndfaste infrastrukturen i livene våre. Samtidig har Akershus særlige utfordringer på disse områdene. Jeg mener at dette er saker jeg kan noe om og kan bidra i.

Det siste ti-året har vi sett en utvikling med stort utbyggingspress og stor befolkningsøkning i Akershus, og prognosene sier at dette vil fortsette. Akershus som fylke har en stor utfordring i å komme til syne i riksforsamlingen, enten det gjelder krafttak i kollektivtransporten eller sikring av arealer og tilrettelegging for friluftsliv. Dessuten må staten som byggherre ta inn over seg at det skal være plass til friluftsliv og landbruk også i området rundt Oslofjorden.

Og så er jeg opptatt av at vi fører en politikk som kan gi Norge mulighet for å utvikle det vi er gode på i nye retninger — slik vi for eksempel hittil har utnyttet vår tradisjonelle kompetanse i maritim sektor/sjøtransport over i oljesektoren. Talenter på ulike områder må frem, enten det er kultur, kart/geodesi eller ulike miljøtiltak. Verdiskaping er viktig for å ha mulighet til å opprettholde og videreutvikle velferdssamfunnet og gi mer til de som trenger det.

Det jeg er mest stolt over å ha fått til, er bevilgningen til Kartverkets geodesilaboratorium på Ny-Ålesund på 90-tallet. Da hadde jeg ansvaret for Statens Kartverk i Miljøverndepartementet. Dette tiltaket ønsket ikke den administrative toppledelsen i MD å prioritere. Godt forarbeid og oppfølging gjorde at statsråden bestemte noe annet. I geodesilaboratoriet kan det absolutte havnivået måles, bl.a. ved hjelp av radiosignaler. Nylig er det besluttet store videre investeringer der.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**