Mer rusomsorg, ikke mindre

Brukere, ansatte og venner av Phoenix Haga i Mysen og NyBøle i Spydeberg er i sjokk etter at de har fått beskjed fra Helse Sør-Øst om at kontraktene deres ikke videreføres.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Per E. Braseth-Ellingsen

Foto: Tommy Ødegaard

To spesialiserte rusbehandlingstilbud i Østfold står i fare for å legges ned, samtidig som 20 østfoldinger dør årlig av overdose.

Vedtakene er heldigvis påklaget, men avslagene er et uttrykk for regjeringens manglende vilje og evne til å satse på rusomsorgen. Helse Sør-Øst er i pengemangel, og det går ut over gode etablerte behandlingstilbud i fylket vårt. Gjennomføres vedtakene vil konsekvensen være at behandlingskøene for rusavhengige vil øke.

Venstre er ikke i mot anbud i seg selv, men for intensive behandlingstilbud som Phoenix og NyBøle tilbyr bør anbudslengden økes til minimum 10 år. Slik ønsker vi å skape forutsigbarhet i rusomsorgen. I tillegg vil vi fjerne de skamfulle køene til akuttavrusning og innføre en 24-timersgaranti for behandling etter avrusning. Dagens regjering viser ingen handlekraft i rusomsorgen. Venstre er klare for å ta over og gi de som trenger det mest et verdig tilbud.

Per E. Braseth-Ellingsen
Leder Østfold Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**