– Kunnskapsløst å legge ned medielinjer

– Det vitner om mangel på kunnskap når skolepolitikerne fra H, Frp og KrF vil legge ned de populære linjene for media og kommunikasjon, sier Runolv Stegane (V)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


I Venstre stiller vi oss undrende til det negative som har skjedd i skolepolitikken i Buskerud etter valget. Først ville H, Frp og KrF legge ned idrettslinjer, nå er det medielinjene som står for tur.

Runolv Stegane

Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

-Begrunnelsen for å legge ned disse linjene er vag. Det er mye som tyder på at skolepolitikerne ikke har kunnskap om det de er satt til å styre. Det synes som det er blårussen som nå styrer utdanningspolitikken i Buskerud. Det er ganske alvorlig for videregående utdanning, sier Stegane.

Høring uten mening
Stegane reagerer sterkt på at utvalget først sendte “Helhetlig plan for utdanning” ut på høring uten å si noe om å legge ned medietilbudet. I høringsnotatet stod det at dagens nivå skulle videreføres. Det var gitt en svært kort høringsfrist. Mange kommuner og regionråd hadde ingen mulighet til å behandle saken før fristen var ute.

– Det er feigt og helt uanstendig å holde kommunene for narr. Det er det som har skjedd når H, Frp og KrF, etter høringa, gjør et vedtak ingen har fått sjanse til å uttale seg om. Det er en grov saksbehandlingsfeil. Det er derfor innlysende at planen må ut på ny høring der berørte kommuner og skoler får mulighet til å si hva de mener om nedleggingsvedtaket. Venstre vil foreslå dette under behandlinga i fylkestinget om 14 dager, sier Stegane.

Lærlinger og næringslivet

H, Frp og KrF bruker som argument for å legge ned at det ikke finnes lærlingeplasser og at næringslivet ikke er interessert i at linjene opprettholdes.
– Dette er en total skivebom. Det har aldri vært Stortingets tanke at tilbudet som kom på plass for 10 år siden skulle løse et lærlingebehov. Det er også helt meningløst å legge ned et tilbud som fungerer godt. Elever og lærere er fornøyde. Det er god blanding av teori og praksis, og det er høg kvalitet, sier Stegane.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**