Alvdalsskolen 2050

Alle interesserte inviteres til møte om framtidas skole i Nord-Østerdalen tirsdag 5. juni kl. 1930 til DMT, Steia

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

F.årsmøte 2010

Foto: Venstre

Alvdal Venstre erkjenner at framtida utfordrer oss på måter vi knapt kan forutse, kanskje heller ikke forstår. Men kommende alvdøer skal matche det uforutsette, noe de som styrer i dag må legge til rette for. Barn som kommer til verden i 2012, starter skoleløpet i 2018, avslutter grunnskolen i 2028 og har fagbrev eller er kanskje sjøl blitt lærere i 2036. I beste fall. De representerer den samfunnsbærende og mest produktive generasjonen i 2050.
Dette er noe av bakteppet når framtidas alvdalsskole drøftes nå. Mer konkret vil det handle om:
Hva tror vi blir de største utfordringene for skolene våre?
Handler det om å skaffe den beste lærerkompetansen?
Handler det om å skape stabile og gode læringsmiljøer også med varierende elevtall?
Handler det om å utnytte kompetanse og kapasitet best mulig?
Hvilke andre funksjoner/roller mener vi framtidas skole skal ha utover å undervise/oppdrag barn mellom 6 og 16?
Slik spør kommunestyrerepresentant Stein Hoset og Alvdal Venstres leder Anders Wahl.
Og de konkretiserer enda mer når de spør om skolestrukturen skal endres så det bare blir 1 barneskole, kanske bare 1 grunnskole i det hele tatt i bygda, om en skal samarbeide med Tynset og/eller videregående skole om for eksempel ungdomstrinnet.
Alvdal Venstre har invitert fagpersoner innenfor skoleutvikling og pedagogoikk som kan betrakte alvdalsskolen “utenfra”. Disse er Kjell Dalløkken (rådgiver i skolesamarbeidet mellom Tynset, Alvdal og Tolga) og Tor Blokkum (Senter for voksnes læring ved Nord-Østerdal videregående skole.
Framtidas skole bør engasjere langt ut over Alvdal Venstres rekker.
Hedmark Venstre støtter dette initiativet på det varmeste og vil oppfordre venstrefolk fra de andre lokallagene i Nord-Østerdalen til å møte fram.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**