Akershus Venstres miljøpris 2012

Akershus Venstres Miljøpris 2012 går til Hans Tore Høviskeland, Førstestatsadvokat i Økokrim, for hans innsats mot miljøkriminalitet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Akershus Venstres miljøpris går til Hans Tore Høviskeland som har gjort en stor innsats mot miljøkriminalitet.

Akershus Venstres miljøpris går til Hans Tore Høviskeland som har gjort en stor innsats mot miljøkriminalitet.
Foto: Christoffer Biong

Begrunnelse:
Miljøkriminalitet må tas på alvor. Det lokale politi og Økokrim har en viktig jobb med å etterforske og følge opp brudd som forringer vårt felles livsmiljø.

Akershus Venstre vil med denne prisen hedre Hans Tore Høviskeland, sjef for miljøkrimavdelingen i Økokrim, for å ha stått på barrikadene for våre fellesverdier. For strandsonen, arbeidsmiljø, rovdyrutfordringer, forurenset grunn eller luft og andre viktige natur- og kulturminneverdier.

Høviskeland har gått ut over forventningene til sin rolle og opptrådt uredd og uttrettelig i arbeidet han har nedlagt på våre felles vegne. Det er beundringsverdig.

Våre fellesgoder er verdifulle. Økokrim bistår der det lokale politi trenger veiledning og støtte, og kan også selv etterforske og følge opp saker av spesiell viktighet eller alvorlighetsgrad.

Det er ingen selvfølge å fylle sin rolle på måten Høviskeland har gjort. Hans arbeid har synliggjort betydningen av verdiene og skapt trygghet hos lokalt politi og hos offentlige etater om hvor grensene går og om at dette er viktig.

Akershus Venstre ønsker med prisen også å gi vår takk og oppmuntring til alle dem som daglig jobber med å ivareta disse viktige oppgavene for vårt fellesskap og vår gode fremtid. Det gjør seg ikke av seg selv.

Beverdammen av Reidar Fritzvold.

Beverdammen av Reidar Fritzvold.

Om miljøprisbildet og kunstneren
Akershus Venstres miljøprisvinner 2012 får litografiet “Beverdammen” fra 1973, som er malt av den norske kunstneren Reidar Fritzvold (1920 – 1998). Fritzvold er en av de største norske naturskildrerne. Hans verker er ekspresjonistiske, det vil si at de skal skildrer stemningen i naturen. Fritzvold prøver ikke å kopiere det norske landskapet – han lever seg inn i det og formidler sine inntrykk med hengivenhet og respekt.

Om miljødagen
Verdens miljødag er en FN-dag som har blitt markert i hele verden den 5. juni hvert år siden den ble innstiftet i 1972. Verdens miljødag blir organisert av FNs miljøprogram, FNs organ innen miljøarbeid.

Akershus Venstres miljøpris deles ut årlig på verdens miljødag. Prisen, som gjerne består av et litografi eller et bilde, deles ut til personer eller organisasjoner som har gjort en stor innsats for miljøet. Prisen har blitt delt ut årlig siden 1987, da Corneliis Smits fikk den for sin kamp for fosfatfrie vaskemidler.

Her er noen tidligere vinnere av miljøprisen:
2011: Akershus Energipark, som er en av Europas mest moderne og framtidsrettede fjernvarmesentraler, og en spydspiss på fornybar energi i Akershus.
2010: Renewable Energy Corporation (REC) for sin satsing på fornybar energi.
2009: Ahus for sitt tydelige fokus på miljø og gjenvinning i sin nye virksomhet.

Her er oversikten over alle tidligere vinnere.

Se også:
Mer om miljøkrimavdelingen i Økokrim

For spørsmål eller kommentarer om miljøprisen og miljøprisutdelingen:
Solveig Schytz, leder av Akershus Venstre
Epost: [email protected]
Tlf 41 62 68 22
Bilde i høy oppløsning (Flickr)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**