John Pavels Wilhelmsen

Født 1957.
Gift – 2 voksne barn fra tidligere ekteskap.
Bosted Ullensaker.
Lokallagsleder – Ullensaker Venstre
Medlem i kommunestyret, Hovedutvalg for Eiendom og teknikk, Næringskommiteen, og flere underutvalg i Ullensaker.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

John Pavels Wilhelmsen

John Pavels Wilhelmsen
Foto: Venstre

Spesiellt opptatt av Næringspolitikk, og spesiellt for Gründervirksomhet. Har selv Gründet flere selskaper, og jobbet som leder for Skaperen AS som er drev spesiellt innen günderbistand. Er for tiden engasjert i egen e-commerce virksomhet, og bistår andre innen samme felt som ønsker å bygge fremtidsrettede arbeidsplasser for seg selv og andre. Se www.jpw.no. Også engasjert innen construction i Bangladesh sammen med grunnleggerne av Grameene Phone.

Bygger det politiske engasjementet på praktisk erfaring i næringsliv utenfor det polititske miljøet og finner at Venstre er det partiet som står nærmest til å ta posisjon innen næringspolitikk for fremtidens arbeidsplasser.

Samferdsel innen Akershus er en stor utfordring som også ligger innenfor interessefeltet. Lokalt er jeg
svært engasjert i stedsutvikling, at blikket løftes, og at man ser helhetlig på stedsutviklingen både fra et miljøperspektiv, og over kommunegrensene.

Video hentet fra YouTube. For full video klikk her.

Var svært aktiv pådriver for å gå i posisjon i Ullensaker i ett teknisk samarbeid med H, Krf og Frp. Ett samarbeid som fungerer utmerket.

Med vennlig hilsen
John Pavels Wilhelmsen
Tlf: 0047 915 14 005

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**