Sesselja Bigseth

Jeg heter Sesselja Bigseth, er 37 år og jobber som journalist. Jeg er født og oppvokst i Ålesund, men bosatte meg på Årnes i Nes for fem år siden etter å ha tilbrakt flere år i Storbritiannia. Jeg er gift og har ett barn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Sesselja Bigseth

Foto: Birger Areklett

Ideologi og prinsipper er det som skiller Venstre fra andre politiske partier. Det var ideologien som trakk meg til partiet, og det er ideologien som gjør at jeg stiller meg til rådighet for Venstre på de områdene partiet ønsker å bruke meg.

Politisk retning
Enkeltmenneskets frihet og retten til å velge ulike liv er min ledetråd i det politiske arbeidet. Dette overordnede prinsippet ligger til grunn i all politikk. Jeg ønsker et større mangfold i samfunnet, ikke bare med tanke på folks opprinnelsesland, men på alle felt for den gjengse nordmann. Jeg tror at et samfunn som ikke jager etter likhet for enhver pris, men snarere er opptatt av styrken som ligger i våre individuelle forskjeller, er et rikere og mer kreativt samfunn som vil være bedre rustet til å møte morgendagens utfordringer.

I samfunnsovergripende spørsmål er jeg tilhenger av å følge et føre-var prinsipp, og jeg verdsetter langsiktighet i forvalting av felles ressurser som viktigere enn kortsiktig gevinst. Dette er prinsipper som må gjelde også når Norge opererer i andre land.

Av konkrete politiske saker er jeg særlig interessert i småbedrifters vilkår; landbruk og matsikkerhet; den liberale rettsstaten; og miljøvern og biologisk mangfold. Den store hjertesaken min er imidlertid personvern og privatlivets ukrenkelighet.

Min bakgrunn
Jeg arbeider for tiden som journalist i fagbladet Norsk Landbruk, og har ti år bak meg som selvstendig næringsdrivende journalist. Jeg studerte journalistikk i England, hvor jeg også satt i styret og var redaktør for Association of Norwegian Students Abroad, UK (ANSA-UK).

Jeg sitter i dag i styret i Nes Venstre, og har fast plass i utvalget for næring og kultur, er 1. varamedlem til kommunestyret og vara i sakkyndig ankenemnd ved eiendomsskatt. Videre er jeg vara til styret i Akershus Venstre, og har høstet noe erfaring fra nasjonalt politisk arbeid gjennom vikariat som informasjonsmedarbeider for Stortingsgruppa. I Akershus Venstre leder jeg for tiden den politiske arbeidsgruppa for rettstat, demokrati og frihet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**