Trine Skei Grande stiller spørsmål til helseministeren om psykisk helsevern i Oppland og Hedmark

Etter initiativ fra fylkesleder Ketil Kjenseth i Oppland Venstre har Trine Skei Grande sendt skriftlig spørsmål til helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen der hun uttrykker bekymring for en økonomisk nedprioritering av psykisk helsevern i innlandet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Spørsmål

Trine Skei Grande

Trine Skei Grande
Foto: Caroline Roka

Trine Skei Grande (V): Kan statsråden opplyse hvor mye penger Oppland og Hedmark ble tilført gjennom opptrappingsplanen for psykisk helsevern i perioden 1998-2008 og er det en føring fra helse- og omsorgsministeren at psykisk helsevern skal bygges ned igjen til et nivå før opptrappingsplanen for psykisk helsevern i 1998?

Begrunnelse
I Stortingsmelding 25 fra 1997 erkjente en at det psykiske helsevernet var blitt forsømt gjennom flere tiår på bekostning av andre samfunnsområder. De økonomiske rammene var for små, det var stor mangel på fagfolk, det var lite sammenheng i behandlingstilbudene og ventetiden var altfor lang. Stortinget vedtok derfor Opptrappingsplanen for psykisk helse som skulle gå fra 1998 til 2008 og som innebar en stor oppgradering av tilbudene til mennesker med psykiske lidelser både innenfor spesialisthelsetjenesten og i kommunene. I Sykehuset Innlandet (Oppland og Hedmark fylker) har en gjennom opptrappingsperioden systematisk bygget opp bedre tilbud til en rekke pasientgrupper. Det er for eksempel om lag dobbelt så mange barn som får hjelp i dag som for 10 år siden. For voksne er det en økning på mer enn 50 prosent i antall som får behandling. En har rekruttert og utdannet en rekke kompetente fagpersoner innenfor mange ulike profesjoner, forskningsaktiviteten har økt til dels betydelig og har bidratt til en generell kompetanseheving innenfor psykisk helsevern i området. Styret i Sykehuset Innlandet behandler i disse dager budsjett for 2013 og økonomisk langtidsplan for 2013-2016. Der pålegges psykisk helsevern å ta ned drift for 30 millioner i 2013 og å redusere driften innen psykisk helsevern med til sammen 157 millioner i løpet av de kommende tre år. Resultatet vil være at tilbud må legges ned, færre får hjelp og at ventetidene øker. Sykehuset Innlandet planlegger de kommende tre år å kutte et beløp som trolig er tilsvarende den økningen som de to fylkene Oppland og Hedmark har fått tilført gjennom Stortingets opptrappingsplan for psykisk helsevern fra 1998-2008.

Det er inntil seks dagers svarfrist på slike spørsmål. Spørsmålet ble publisert på Stortingets nettside 4. juni 2012.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**