Gudbrand Teigen

Alder: 46
Bosted: Bærums Verk
Yrke: Seniorrådgiver i Innovasjon Norge (http://www.innovasjonnorge.no/)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Gudbrand Teigen

Gudbrand Teigen

Viktigste politiske saker og ambisjon på Stortinget:

– Næringspolitikk for økt entreprenørskap, internasjonal konkurransekraft og ny verdiskaping.
– Finanspolitikk som fremmer forutsigbar prosjektfinansiering og skaper handlingsrom framfor handlingsregel.
– Samferdselspolitikk og regional utvikling rundt hovedstaden.
– Bærekraftig landbrukspolitikk med fokus på økologi og langsiktighet

På Stortinget vil jeg arbeide for gjennomslag på mine politiske saksområder gjennom å bygge relasjoner og skape samarbeidsplattformer som kan vare minst en Stortingsperiode. Ønsker primært samarbeid på ikke-sosialistisk side, helst i form av en flertallsregjering og tar gjerne SP med når de har fått nok av AP og SV.

Litt mer om min person og bakgrunn framgår i et intervju med Budstikka ved innledningen til lokalvalgkampen i 2011.

Vennlig hilsen
Gudbrand Teigen, mob. (+47) 4110 4224

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**