Høyre + frihet = usant

Det er ikke lenge siden Christopher Wand i skrev til avisene i Buskerud at høyre + frihet = sant. Da skrev han om hvordan hver elev skal ha frihet til å velge hvilken skole han eller hun ønsker å gå på. Likevel har Høyre, Frp og KRF nylig gått inn for å avskaffe alle medielinjene i fylket, med unntak av én, skriver leder for Unge Venstre i Buskerud, Alexander Solbakken i Ringerikes Blad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Alexander Solbakken

Alexander Solbakken
Foto: Privat

De mener tilbudet ikke skaper nok lærlinger, og at tilbudet derfor ikke er hensiktsmessig. Jeg grubler på hvordan nedleggelse av et så populært tilbud gir mer valgfrihet til eleven, og ikke mindre.

Merkelig begrunnelse
Jeg synes det er merkelig når «skolepartiet» Høyre går inn for å avvikle fylkets mest populære tilbud med over 300 søkere, og begrunner det med at tilbudet ikke får mange nok lærlinger ut i praksis. Dette var aldri målet for 10 år siden, da Stortinget innførte tilbudet. Utdanningen er en innføring i mediepraksis og teori, hvor elevene får en unik fagkombinasjon for å lære mer om mediefaget.

Når Høyre mener det er et problem at de fleste som går ut av linjen, velger å utdanne seg videre innenfor bransjen istedet for å gå ut som lærling etter to år, tror jeg de har kraftig misforstått poenget med tilbudet.

I debatten for et halvt år siden om fritt skolevalg sa Christopher Wand fra Høyre, at han tror de fleste elever fortsatt vil søke seg til sin nærskole, også etter fritt skolevalg.

Lang reisevei

Å legge ned disse linjene vil, som direkte konsekvens, føre til en lang reisevei for mange av fylkets elever, og bidra til at mange må flytte ut hjemmefra. Dette var også KRF-politikeren Hanne Marie Eriksen bekymret for under innføringen av fritt skolevalg.

Likevel har altså disse partiene nå bestemt seg for å legge ned det jeg vil kalle enhver skolepolitikers våte drøm: et utdanningstilbud som inneholder en unik kombinasjon av teori og praksis, med fornøyde elever og lærere og et fenomenalt lavt frafall.

matte, naturfag, skole, undervisning, kalkulator

Foto: Kriss Szkurlatowski

Økt kvalitet
Under debatten om fritt skolevalg snakket også Christopher Wand om hvordan kvaliteten på skolene ville øke, og hvordan skolene ville måtte forbedre seg for å konkurrere om elvene med de andre skolene i fylket.

I så fall gir Christopher nå de aktuelle skolene et skikkelig ballespark gjennom dette forslaget, når han tar fra dem et av de mest omsøkte tilbudene deres.

Ikke minst gir Wand enerett på medielinjen til Gol, som ifølge Wands logikk om fritt skolevalg burde senke kvaliteten på dagens tilbud.

Er skuffet
Jeg er skuffet over at Høyre vil kvitte seg med disse linjene, bare fordi disse elevene ønsker å videreutdanne seg innenfor mediefaget på høyskoler og universiteter og søker høyere utdanning i stedet for å gå som lærling etter bare to år på skolen.

Jeg vet at Høyre er i overkant glad i privatskoler, men å overlate et helt utdanningsfelt til privatskolene blir for drøyt.

Om Christopher Wand i Høyre mener dette er god skolepolitikk og bra for elevens valgfrihet, da er høyre+ frihet = usant.

Alexander Solbakken, fylkesleder Unge Venstre i Buskerud

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**