Henning Furulund har fått eget minnefond

Henning Furulund var en av Venstres mest aktive politikere i Akershus. Han har nå fått sitt eget minnefond, for å videreføre kampen for trygghetsalarm. Erling Lauritzsen i Stiftelsen Sofienlund har skrevet et minneord om Hennings liv og virke.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Henning Furulund på Akershus Venstres årsmøte i 2009.

Henning Furulund på Akershus Venstres årsmøte i 2009.
Foto: Christoffer Biong

 Henning Furulund driver valgkamp for Venstre i forbindelse med stortingsvalget 2009.

Henning Furulund driver valgkamp for Venstre i forbindelse med stortingsvalget 2009.
Foto: Sigurd Aarvik

 Furulund var valgreporter for NRKs radioprogram P3-morgen i 2007.

Furulund var valgreporter for NRKs radioprogram P3-morgen i 2007.
Foto: NRK

Dans med Ingvild T. Vevatne og Henning Furulund

Dans med Ingvild T. Vevatne og Henning Furulund
Foto: Jan Harsem

Personer med utviklingshemning deltar i liten grad i demokratiske organer. Henning Furulund var et hederlig unntak. Furulund har flere år bak seg som vararepresentant til kommunestyret i Asker, og han var aktiv i Akershus venstre.

Fra minneordet:
“Askers største og varmeste hjerte har sluttet å slå, og tapet er stort for Hennings familie, for meg personlig, men også for de utallige foreninger og organisasjoner han har støttet ved sin enorme innsats. Ja, for hele Asker og alle sakene han brant for.”

“Henning vil alltid være en ledestjerne i arbeidet for mennesker med utviklingshemming og andre med nedsatt funksjonsevne. Han var en rollemodell for utviklingshemmede når det gjaldt å være samfunnsengasjert.

Han viste oss alle at utviklingshemmede kan være samfunnsborgere på lik linje med andre, og han viste alle viktigheten av å engasjere seg. Han tok sine saker flere ganger til Stortinget og departement. Han var også selv skreven som innleder når det ble holdt valgkurs for utviklingshemmede.”

– Erling Lauritzsen, arb.styreformann/redaktør i stiftelsen Sofienlund

Les hele minneordet om Henning Furulund her i Stiftelsen Sofielunds blad “Rehabilitering (pdf. 9,1 MB).

Henning skulle ikke få oppleve å få en fungerende mobil trygghetsalarm. Hans ønske var at det skal være gratis trygghetsalarm for alle med behov i alle kommunene.

Henning ville at flere kommuner skulle gå inn for GPS til brukere av trygghetsalarm, og at kommunene skulle fjerne egenandelen på dette.

Nå vil familien føre kampen videre og har opprettet «Hennings Minnefond» Bidrag kan sendes til konto 1204 03 90152.

Se også:
Henning Furulund har gått bort
Hennings forslag om trygghetsalarm

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**