Lars Peder Nordbakken

54 år, gift og har to sønner, bor i Gjerdrum, er siviløkonom og strategirådgiver og driver egen konsulentvirksomhet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Lars Peder Nordbakken

Lars Peder Nordbakken
Foto: Gisle Bjørneby 2011

Jeg er en samfunnsengasjert person som har bidratt aktivt i skolen, til å etablere både et idrettslag og et nytt lokallag av Venstre i Gjerdrum i 2005, og har siden valget i 2007 (Venstre oppnådde 11,4 % oppslutning både i 2007 og i 2011) vært en drivende kraft i lokalpolitikken for å utvikle Gjerdrum videre under mottoet "utvikling, oppvekst og livskvalitet" — med særlig vekt på å se landsbyutvikling og næringsutvikling i sammenheng. Jeg er leder av Gjerdrum Venstre, gruppeleder i kommunestyret og medlem av formannskapet. Jeg var også fylkesleder i Akershus Venstre 2010-2011.

Jeg er forfatter av boken Muligheter for alle — dynamisk vekst i en liberal markedsøkonomi (2006), og har også skrevet en rekke artikler og essay om liberalisme, næringspolitikk og økonomisk politikk. Jeg er dessuten leder av tankesmien Civitas fagråd og er det eneste norske medlemmet av den internasjonale liberale foreningen Mont Pelerin Society, hovedsakelig bestående av samfunnsøkonomer og andre intellektuelle fra hele verden.

Jeg har vært aktivt med å utvikle Venstres prinsipprogram, har gitt flere bidrag til Venstres næringspolitikk og økonomiske politikk. Jeg har ledet Venstres finanskriseutvalg 2008-2009, ledet Venstres verdiskapingsutvalg 2010-2011, og har i 2 valgperioder frem til 2012 deltatt i Venstres sentralstyre (som 2. vara og som 1. vara).

Som stortingsrepresentant for Venstre fra Akershus har jeg spesielt lyst til å bidra til å gjøre Venstre til en drivkraft for en liberal, moderne og fremtidsrettet næringspolitikk og økonomisk politikk. Tilnærmet all netto tilgang av nye jobber i privat sektor skriver seg fra bedrifter som er yngre enn 5 år. De innovative gründerne og alle som starter egne virksomheter er derfor av helt avgjørende betydning for vår fremtidige verdiskaping og velferd. Vi trenger i Norge en langt bedre politikk for å gi denne drivkraften i økonomien best mulige rammebetingelser for å lykkes.

Jeg brenner også for å drive gjennom politikk som vil gjøre en stor forskjell i forhold til å fremme den nye grønne økonomien, og ikke minst for å få til en langt kraftigere og offensiv satsing på vei, jernbane og kollektivtranport. Det krever også en økonomisk politikk som skaper rom for det finansielle investeringsløftet som er helt avgjørende for å lykkes.

Hvis jeg skulle komme på Stortinget for Venstre vil jeg naturlig kunne delta med en tydelig liberal stemme på nærmest alle politikkområder, men kanskje ikke minst (utover de områdene som allerede er nevnt) i forhold til internasjonalt samarbeid, migrasjon, inkludering og andre liberale verdispørsmål, skole og utdanning, forskning, forvaltningsreform og rammer for lokaldemokrati og regional politikk mv.

Hvis Venstre ønsker en tydelig og robust liberal røst på Stortinget fra Akershus, så er det en rolle jeg kan fylle med et ekte engasjement for liberale forbedringer i samfunnet.

Med vennlig hilsen
Lars Peder Nordbakken

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**