– Legg pucken død!

I RB torsdag er Høyre og AP skjønt enige om en ny ishall til Lørenskog. Ingen av partiene har tatt høyde for dette i sine økonomiplaner som gjelder for perioden frem til 2016.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Bjørn Ivar Gran

Bjørn Ivar Gran

Alle idretter med unntak av ishallidretter vil måtte lide av en forsert satsning på ishall. Spillemiddelrefusjon vil gå til dette store prosjektet og andre idrettsprosjekter som har ligget i kø over år, blir skjøvet enda lenger ned i køen.
Lørenskog har ikke råd til å flotte seg med en ny ishall. Vi har en ishalldekning blant kommunene som allerede i dag er i norgestopppen.

Vi må satse på vidløftige tiltak som er langsiktige og som genererer noe tilbake i et langt perspektiv, ikke en ishall for et treukers arrangement.

Driftskostnadene ved en ny ishall med stor tilskuerkapasitet er lærerstaben ved en barneskole!
Eksemplifisert:
Driftskonsekvensen ved bygging av en ny turnhall i kommunener stipulert til 1,5 mill årlig (for et bygg til en kostnad av 40 mill). Hvis en ganger opp dette med 7, som er det tallet en ishall vil koste, jf sammenlignbar ishall i Stavanger som rådmann bruker som referanseprosjekt, så er en oppe i 17 mill i året! (Her er det bakt inn at kommunen kun vil ta opp et lån tilsvarende 22% av totalkostnaden.)

Legg pucken død!
Lørenskog trenger noe som gir substans. Vi må bruke våre planleggingskrefter på en vitenskapspark til Ahus, tilrettelegge for en T-bane og ikke minst kunne legge til rette for innovative og varige nyskapninger innen fritidsindustrien!

Bjørn Ivar Gran,
Gruppeleder, Lørenskog Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**