Gjennomslag for Venstre i klimaforliket

Etter lange forhandlinger med regjeringspartiene ble det torsdag enighet om nytt klimaforlik. Borghild Tenden er glad for å ha fått gjennomslag for flere viktige saker.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Borghild Tenden er fornøyd med togsatsingen i klimaforliket

Borghild Tenden er fornøyd med togsatsingen i klimaforliket
Foto: Christoffer Biong

Forliket innebærer blant annet at belønningsordningen for kollektivtransport skal økes med til sammen flere milliarder over de neste årene. – Belønningsordningen er helt avgjørende om vi skal klare å ta de store kollektivløftene som er nødvendig, sier Tenden.

Utbyggingen av InterCity-triangelet for jernbane på det sentrale østlandsområdet skal også settes i gang raskest mulig. – Dette har lenge vært en viktig sak for Venstre, så jeg er fornøyd med at vi har klart å strekke regjeringen på dette. Det vil gi hele regionen er løft, sier Tenden.

En tredje sak Venstre har vært opptatt av, og som nå er på plass, er at det skal utredes en egen klimalov som gjør de klimapolitiske målsetningene rettslig bindende. En slik lov er blant annet innført i Storbritannia og utredes i flere andre land. Formålet med en slik er å gjøre det vanskeligere for politikerne å løpe fra løftene sine i ettertid.

Klimameldingen er først og fremst viktig fordi den fastsetter et minimumsnivå av forpliktelser for alle parter. Det er likevel stor avstand til Venstres egen klimamelding, som innebærer en rekke mer offensive tiltak. – Dette viser hvorfor Norge trenger et sterkt Venstre i regjering. Vi har fått mye gjennomslag i forliket, men det er fortsatt mye som gjenstår, sier Tenden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**