Sats på læreren for å hindre frafall

Raja ønsker at skolesystemet i Norge ikke bare skal hjelpe de svake, men også tilrettelegge for at de flinke skal bli enda flinkere. – Vi har hatt en flertallsregjering i syv år. Fortsatt øker forskjellene, og vi fortsetter å svikte dem som blir skoletapere. Det er ikke bare et svik mot dem, men et svik mot alle, sier Raja, som samtidig etterlyser en holdningsendring blant innvandrerforeldre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 - De som flytter til Norge fra et annet land har mange utfordringer. De har utfordringer på språk, og med å tilpasse seg det nye samfunnet. Noen av dem som kommer har psykiske utfordringer og kommer fra krigsherjede land, sier Raja.

– De som flytter til Norge fra et annet land har mange utfordringer. De har utfordringer på språk, og med å tilpasse seg det nye samfunnet. Noen av dem som kommer har psykiske utfordringer og kommer fra krigsherjede land, sier Raja.

Raja holdt selv på å falle ut av videregående. Nå langer han ut mot det han kaller Kristin Halvorsens «frukt og grønt-skole».

Raja ønsker at skolesystemet i Norge ikke bare skal hjelpe de svake, men også tilrettelegge for at de flinke skal bli enda flinkere.

– Jeg manglet rollemodeller

Han forteller at han selv sto i fare for å falle fra videregående skole. Mens han gikk på videregående bodde familien i en kommunal bolig.

– Min mor er analfabet, og jeg manglet rollemodeller, sier han.

Han mener det er helt avgjørende for Norge at innvandrerungdom som kommer til landet lykkes på skolen.

Les hele saken hos vg.no.

Følg debatten mellom Kristin Halvorsen (@SVkristin) og Abid Q. Raja (@abidraja) på Twitter.

Venstre mener at gode lærere og skoleledere er nøkkelen til gode læreresultater i videregående opplæring og bidrar til målet om at flest mulig skal fullføre og bestå videregående opplæring. Vi ønsker derfor en sterkere satsing på etterutdanning av lærere, og at alle lærere skal ha muligheten til å ta et kompetanseår for å friske opp kunnskapen.

Les mer om hva Venstres skolepolitikk her: Om læreren, om frafall i skolen (stortingsvalgprogrammet 2009-2013),

Mer om Abid Q. Raja her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**