Mer til kollektiv i storbyene

Venstre er med på det nye klimaforliket med regjeringen. Et av punktene i forliket er at belønningsordningen for kollektivtrafikk vil øke kraftig, og vil fra 2014 være på nærmere en milliard kroner. — At vi er enige om klimaforliket er viktig. Nå kommer det også 500 millioner mer inn i belønningsordningen. Dette er ikke en avgjørende sum, men den er viktig, sier nestleder i Venstre, Ola Elvestuen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Klimaforliket sikrer mer midler til kollektivtransport. Elvestuen håper at dette kan komme det sentrale østlandsområdet til gode.

Klimaforliket sikrer mer midler til kollektivtransport. Elvestuen håper at dette kan komme det sentrale østlandsområdet til gode.
Foto: Caroline Roka

Belønningsordningen ble innført av Bondevik II-regjeringen i 2004, og skal belønne storbyene i landet når de satser på kollektivtrafikk. Formålet er å få stobyene til å redusere biltrafikken, og gjøre viktige tiltak for å bedre kollektivtrafikken. De byene som gjør dette på en god måte blir belønnet.

Til tross for at kollektivtilbudet har blitt kraftig styrket av de borgerlige partiene, mottok Oslo og Akershus ingen belønning i fjor. Belønningsordningen for kollektivtransport skal nå økes med til sammen flere milliarder over de neste årene.

En en offensiv satsning på kollektivtransport på vei og bane er en viktig seier for Venstre. Utbyggingen av InterCity-triangelet på det sentrale østlandsområdet skal settes i gang raskest mulig.

Mandag behandlet Stortinget klimameldingen og klimaforliket. Gjennom behandlingen er nå klimapolitikken bredt forankret blant seks av de syv stortingspartiene.

Les mer her:
Om belønningsordningen
Om klimaforliket

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**