Ny elev-pc ordning i Akershus

– Vi må erkjenne at dagens PC-ordning for elevene i den videregående skolen ikke har fungert godt nok, sa Inge Solli, fylkestingsrepresentant for Venstre på dagens fylkestingsmøte. – Nå får vi en ny løsning som er mer fleksibel for elevene, billigere for for fylkeskommunen og ikke minst mer miljøvennlig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Inge Solli er postiv til den nye pc-ordningen.

Inge Solli er postiv til den nye pc-ordningen.

– I dag vedtok fylkestinget å gå over til en modell der elevene selv eier sine egne PC-er. I Rogaland har de gode erfaringer med privateide PC-er.

– Vi ser at ordningen har vært for dyr og at mange elever har protestert mot måten den har blitt gjennomført på. Venstre er opptatt av hva elevene mener, og Venstre støtter derfor en ny ordning hvor elevene selv eier PCene. Den nye ordningen er mer framtidsrettet; Den er mer mer miljøvennlig, billigere for fylkeskommunen og mer fleksibel for elevene, sier Solli.

Dagens ordning med elev-PC ble innført i skoleåret 2008-2009. Fylkeskommunen kjøper årlig inn ca. 8000 PC’er, slik at alle elevene ved de videregående skolene i Akerhsus får disponere en egen PC. I dag får alle elever i Akershus fylkeskommune utleverten PC ved skolestart i Vg1. De betaler en årlig leie og eier PC-en etter tre innbetalte egenandeler.

En ordning med privateide PC-er vil potensielt innebære vesentlige økonomiske innsparinger sammenlignet med dagens ordning og den vil gi elevene ansvar for egen PC, noe som trolig vil gi færre skader. – Vi ser at dagens ordning er dyr å adminstrere og at det blir mange skader på elev-PCene, vi håper at dette vil bedre seg når vi går over til den nye modellen, sier Solli.

Evaluering av elev-pc ordningen ble tatt opp i fylkestinget i Akershus i dag, og den nye PC-ordningen vil kunne tre i kraft fra skoleåret 2013-2014. Den nye ordningen kan gi en besparing på ca. 4,5millioner kroner årlig. Bruk av privateide PC-er vil innebære en miljøgevinst da elevene ikke lenger vil ha behov for to PC-er.

Se også:
Akershus Venstre vedtok i desember en uttalelse om å evaluere elev-PC ordningen.
Les mer i sakspapirer til fylkestinget 18.6.2012. (PDF, 39,6 MB)
Bilder av Akershus Venstres fylkestingsrepresentanter (Flickr, høy oppløsning).

Kontaktinformasjon:
Inge Solli, fylkestingsrepresentant (portrettbilde i høy oppløsning)
Epost: [email protected]
Tlf: 93479522

Solveig Schytz, gruppeleder for Venstre (portrettbilde i høy oppløsning)
Epost: [email protected]
Tlf: 41626822

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**