Hulda Tronstad Nydal

Medlem Unge Venstre fra 1985. På valgliste første gang i 1987 (fylkesting og kommunestyre) 2. kandidat på Stortingslista for Hedmark Venstre 1989.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Hulda Tronstad Nydal med Guri Melby og Lars Henrik Michelsen under Unge Venstres boklansering.

Hulda Tronstad Nydal med Guri Melby og Lars Henrik Michelsen under Unge Venstres boklansering.
Foto: Christoffer Biong

Kommunestyremedlem i Stor-Elvdal fra 1991. (Medlem teknisk hovedutvalg)

Gjenvalgt i 1995 (leder kontrollutvalget)

Journalist i Liberalt Forum fra 1994.

Redaktør i Liberalt Forum 1998-99.

Medlem i Venstres kulturutvalg 1991?

Sekretær i Venstres Europautvalg om demokrati.

Byrådssekretær for kultur- og utdanningsbyråden i Oslo 2002 og 2003.

Vara til kommunestyret i Bærum fra 2003.

Nå nestleder i kontrollutvalget og nestleder i Bærum Venstre.

Har bidratt med valgkampavis, valgkamputspill og skrevet innlegg for andre i
mange sammenhenger.

Har hatt egne politiske utspill i forbindelse med aktuelle saker for Venstre
og har også spilt andre inn i mediene for å skape gode oppslag for Venstre.

Utdanning: DH-utdanning i kommunal planlegging og administrasjon og ledelse.

Arbeidsbakgrunn:

Journalist, redaktør og desk — allsidige arbeidsområder. Avis, pressebyrå og
allsidige frilansoppdrag.

Eget byrå blant annet som ghostwriter.

Kommunikasjonsrådgiver, informasjonssjef og kommunikasjonssjef innen
offentlig sektor, ideell sektor og næringspolitisk sektor.

Arbeidsplasser: Oslo kommune, Utlendingsdirektoratet, Kjøtt- og
fjørfebransjens landsforbund og Syklistenes Landsforening.

Hulda Tronstad Nydal
Niels Leuchs vei 2 A
1361 ØSTERÅS
Telefon 67 15 69 79
Mobil 99 26 18 16

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**