Braseth-Ellingsen har trukket seg fra verv i Østfold Venstre

Per Elling Braseth-Ellingsen trakk seg fredag 22. juni som 1. kandidat og fylkesleder for Østfold Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


For mer informasjon: Per Dypvik, 951 16 060

Dette ble gjort etter at Østfold Venstre hadde mottatt en formell klage i forbindelse med nominasjonsprosessen. Bakgrunnen for klagen er at Braseth-Ellingsen ved to separate anledninger i vårens nominasjonsprosess har argumentert mot to av sine motkandidater på en måte som et flertall i styret finner uakseptabelt.

– Resultatet av behandlingen av denne klagen var at styrets tillit til Braseth-Ellingsen i hans posisjon som 1. kandidat svekket, sier konstituert organisatorisk nestleder Per Dypvik.

Braseth-Ellingsen har beklaget uttalelsene som har falt, men er skuffet over at han ikke lenger har styrets tillit:

– Jeg har stått for og beklaget at jeg har gjort en feil, men jeg er uenig i vurderingen av alvorlighetsgraden.
– Jeg er skuffet over at denne saken ikke ble tatt opp før eller på nominasjonsmøtet, og jeg er skuffet over at det ikke har vært anledning til tilgivelse for en feil jeg har beklaget.
– Siden jeg ikke lenger har styrets tillit, velger jeg å ta konsekvensen av det, og trekker meg som 1. kandidat og fylkesleder.

Margrethe N. Motzfeldt fungerer som leder i Østfold Venstre, Per Magnus Finnanger Sandsmark som politisk nestleder og Per Dypvik som organisatorisk nestleder frem til ekstraordinært årsmøte og nominasjonsmøte i høst. Innkallinger til dette vil bli klart i løpet av sommeren.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**