Knuttjern som badeplass!

Venstre vil knytte alle husstander som får drikkevann fra Knuttjern i Østmarka til kommunal vannforsyning, slik at tjernet kan bli badevann for befolkningen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Badevann

Badevann
Foto: JTE

Venstre ønsker at kommunen skal tilrettelegge og støtte frilufts- og sportsaktiviteter som retter seg mot de store gruppene av kommunens innbyggere. Blant annet har Venstre i lokalpolitisk program ønsket at aktuelle husstander skal tilknyttes kommunalt vann, slik at Knuttjern i Østmarka kan benyttes som badevann for turgåere.

Etter et verbalforslag i kommunestyret i juni 2012 fikk Venstre kommunestyret med på å sende dette som oversendelsesforslag til administrasjonen, for utredning av en mulig løsning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**