Venstre vil ha 8-tallsbussrute i Lørenskog

Tilrettelegging for at lokalbefolkningen skal kunne benytte kollektive transportmidler når de skal forflytte seg innad i kommunen, er viktig for Venstre. Lørenskog er en kompakt kommune, og en lokal 8-tallsbussrute vil kunne dekke behovet både for unge, eldre og arbeidstakere i det daglige.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Lørenskog bussterminal

Lørenskog bussterminal

Venstre er opptatt av miljøvennlig transport. I Lørenskog bor flesteparten av innbyggerne innenfor en radius på 2,5 km, og det burde være enkelt å legge opp til en lett tilgjengelig kollektivrute ved hjelp av en buss som kjører gjennom Lørenskog i et 8-tall. Denne ringrute vil dekke opp de viktige kollektivpunktene i bygda og gi et tilbud med hyppige avganger som gjør det mulig å gjøre seg avhengig av bussen i stedet for bil når man skal ta seg fra ett sted til et annet innenfor kommunen. Ruta er også tenkt å ha gode overgangsmuligheter til Oslo/Lillestrøm, f.eks. i tilknytning til Lørenskog bussterminal og Lørenskog togstasjon.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**