Gikk du glipp av debattmøtet om ruspolitikk?

Før sommeren arrangerte Akershus Venstre paneldebatt om ruspolitikk. I panelet: Nils Christie, Arild Knutsen, Sveinung Rotevatn, Rita Nilsen, Dag Endal og Odd Einar Dørum. Her kan du se debatten i sin helhet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Åpent møte om ruspolitikk
Del 1: Innledninger

Video hentet fra YouTube. For full video klikk her.


Del 2 – debatt og spørsmål fra salen

Video hentet fra YouTube. For full video klikk her.

Om debattantene:
Arild Knutsen
, leder i Foreningen for human narkotikapolitikk. Han er selv tidligere narkoman, og har markert seg i kampen for narkomanes rettigheter og som tilhenger av avkriminalisering.

Nils Christie, professor i kriminologi. I en rekke år var han bestyrer ved Institutt for kriminologi og strafferett ved Universitetet i Oslo. Han har skrevet en rekke bøker, vært en ivrig deltaker i samfunnsdebatten og har blant annet tatt til ordet for legalisering av cannabis, i tillegg til å legge om narkotikapolitikken. Sentrale temaer i hans forskning er fengsel, konflikt og kriminalitetskontroll.

Sveinung Rotevatn, leder av Norges Unge Venstre. Unge Venstre mener at et forbud mot lettere narkotiske stoff må kunne begrunnes med helsemessige argumenter om hvor farlige de er, samt at forbud er et hensiktsmessig skadebegrensende virkemiddel. Derfor vil Unge Venstre at de letteste stoffene som cannabis skal legaliseres og reguleres.

Odd Einar Dørum, venstreveteran og tidl. justisminster. Dørum sa som justisminister nei til avkriminalisering, men fikk gjennomslag for flere tiltak for å hjelpe narkomane – blant annet sprøyterom.

Rita Nilsen, grunnlegger av Retretten. Nilsen grunnla Retretten i 2002. Retretten er et rusfritt dagsenter for dem som sliter pga. egen eller andres bruk av alkohol, legemidler eller narkotika. Nilsen er motstander av legalisering, og er selv tidligere narkoman.

Dag Endal, styreleder for Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan 2003-2010, jobber nå med rusforebygging i utviklingsprosjekter Afrika og Asia i bistandsorganisasjonen FORUT. Motstander av legalisering.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**