God sommer fra Akershus Venstre!

Det nærmer seg sommer, og vi i styret ønsker å sende en liten sommerhilsen til medlemmer og sympatisører.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Vi setter stor pris på at så mange vil være med i Akershus Venstre, og vi håper at du vil være med på å gjøre en innsats fram mot det viktige stortingsvalget i 2013. Det siste halve året har vært aktivt for oss, og vi har fått gjennomslag for mange viktige saker i fylkespolitikken:

Venstre satte et klart preg på fylkeskommunens budsjett for 2012:
– En kraftig styrking av bevilgningene til kollektivtransport – 10 % vekst i antall reiser
– 30 mill. kr. ekstra til gang- og sykkelveier.
– 5 mill. kr. ekstra til etter- og videreutdanning av lærere
– Hydrogensatsing: 20 mill. kr. i 2012

Vi gjennomførte årsmøte med tema “velferd” i februar. Årsmøtet vedtok tre uttalelser:
– Bedre og bredere på sykkel
– Panting uten grenser
– En sterkere rettstat, et sterkere demokrati

Det ble valgt nytt fylkesstyre, og undertegnde ble valgt til å lede Akershus Venstre de neste to åra.

I April hadde vi gleden av å være vertskap for Venstres landsmøte. Tema for landsmøtet var velferdspolitikk, og resulterte i avklaring om regjeringsspørsmålet: Venstre vil ha en grønn og borgerlig regjering. I tillegg vedtok landsstyret å gi kollektivtrafikken i Oslo og Akershus et kraftig løft.

Vi gjennomførte et vellykket debattmøte om human ruspolitikk i april. Her kan du se debatten i sin helhet.

I mai var vi med på å forhandle fram en ny Oslopakke 3. Pakken har 60 % kollektivandel, og innebærer et historisk løft for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Viktige prosjekter er oppstart av E18 Vestkorridoren — Oslodelen v/E18 Filipstad, Fornebubanen og T-baneforlengelse til Ahus.

I slutten av mai åpnet Norges største hydrogenstasjon i Oppegård i forbindelse med at de første hydrogenbussene å trafikkere strekningen Oslo – Greverud. Bussene slipper kun ut vann når de kjører. I tillegg åpnet nylig en fyllestasjon for hydrogen i Lillestrøm. Stasjonen skal fungere som fyllestasjon for hydrogenbiler i Lillestrøm. Til høsten starter produksjon av hydrogen fra deponigass, som et av de første anlegg i verden. Produksjonen baseres utelukkende på fornybar energ. Akershus Venstre har vært en viktig pådriver for å få disse prosjektene på plass.

Akershus Venstre har lange tradisjoner for å dele ut en årlig miljøpris på verdens miljødag, 5. juni. I år gikk prisen til Hans Tore Høviskeland, Førstestatsadvokat i Økokrim, for hans innsats mot miljøkriminalitet.

Vi er inne i en spennende nominasjonsprosess som skal føre til at vi får på plass den best mulige listen til stortingsvalget i 2013. Over 80 personer har blitt foreslått til å stå på Akershus Venstre liste. Listeforslaget kommer 1. oktober, og så blir det nominasjonsmøte i begynnelsen av november. Vi har også gleden av å invitere til debatt mellom de mest aktuelle toppkandidatene på Litteraturhuset 11. september.

Vi vil ønske alle medlemmer og sympatisører en riktig god sommer! Vi håper at dere har lyst til å engasjere dere aktivt for Venstre til høsten, og bli med på laget som skal vinne valget i 2013.

Med vennlig hilsen
Solveig Schytz,
Leder av Akershus Venstre

PS: Jeg oppfordrer alle som vil engasjere seg for partiet til å følge med på nettsidene våre, på Facebook og følge oss på Twitter: @akershusvenstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**