Innkalling til hovedstyremøte

Velkommen til hovedstyremøte i Akershus Venstre! Det blir hovedstyremøte 28. august på Galleriet i Schweigaardsgate 4, kl. 18.00 – 20.00. Tema for møtet er kollektivtransport.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Velkommen til hovedstyremøte på Galleriet!

Velkommen til hovedstyremøte på Galleriet!
Foto: Christoffer Biong

Saksliste:
– Godkjenning av innkalling, referat og saksliste
– Saker fra lokallagene som bør følges opp regionalt
– Orientering om aktuelle saker i fylkespolitikken
– Tema kollektivtransport: foredrag og debatt
– Nominasjonsprosessen
– Forslag til politiske uttalelser til landsstyremøtet 19. – 20. oktober
– Informasjon fra styret om planlagte aktiviteter i året som kommer: venstreskolen, politiske verksteder, debattmøter

mvh
for styret i Akershus Venstre
Solveig Schytz

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**