Venstre vil styrke skolens helsetjeneste

Tett helsemessig oppfølging gjennom oppveksten er et viktig gode som særlig kommer livskvaliteten til de fattige familiene til gode, og man vil kunne fange opp utfordringer tilknyttet helse på et tidligere stadium til beste for både barn og samfunnet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Helse

Foto: allekvinner.no

Når lille Ole har skrapt opp kneet under lek i skolegården, er det i dag ikke noen automatikk i at det er helsesøster som håndterer skaden. Ved mange skoler er det kun ambulerende helsetjeneste, og elevene har minmalt med kontakt med denne opp gjennom skolegangen.

Tett helsemessig oppfølging gjennom oppveksten er et viktig gode som særlig kommer livskvaliteten til de fattige familiene til gode, og man vil kunne fange opp utfordringer tilknyttet helse på et tidligere stadium til beste for både barn og samfunnet.

Venstre i Stortinget har derfor foreslått og satt av midler på sitt alternative statsbudsjett til å utdanne og ansette 1000 nye helsesøstre innen 2017.

Bakgrunn:
NOVA: Dårlig familieøkonomi gir dårlig helse
http://nova.no/proc/print?id=25506&subid=0&print=yes

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**