Folkehøgskole på dagsorden i Fylkestinget etter initiativ fra Oppland Venstre

Grunngitt spørsmål i Oppland fylkesting, ved fylkestingsrepresentant Eivind Brenna, om bruken av folkehøgskolene som en ressurs i arbeidet med “dropout” i videregående? 30 % av elevene på folkehøgskolene er dropout fra videregående skoler i Norge. I hvilken grad bruker OFK folkehøgskolene i fylket som bidragsytere til den prosessen?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Studenter, høgskole, universitet, studier

Foto: Microsoft

Benytter “Nygiv” i Oppland folkehøgskolene våre som en del av arbeidet? Da tenker vi utover de sommerkursene som arrangeres på noen skoler. Er det mulighet for å involvere dem ytterligere?

Fokus på mestring og nye omgivelser gjør at folkehøgskolene med positive virkemidler kan få ungdommer som har mistet trua på seg selv igang igjen.

Oppland Venstre har tatt en spørrerunde med noen folkehøgskoler og hørt om elever som var grundig skoletrøtte og som har fått igjen lysten på skolearbeid etter et år på folkehøgskole. Det synes tydelig at vi sitter med en ressurs i fylket vårt som ikke utnyttes nok for å få flere til å fullføre videregående. Folkehøyskolene vil gjerne gjøre en ytterligere innsats. Ved å øke ressursene på folkehøgskolene kunne disse tatt en viktigere rolle ikke minst dersom elevene har med seg diagnoser eller spesialpedagogiske utfordringer.

Svar:
Toten er de eneste som bruker sommerkurs for å ta fatt i flere dropouts i 2012.
Fylkesordfører vil ta initiativ for å øke samarbeidet med folkehøyskolene for å bruke deres ressurser til å hjelpe flere dropoutelever.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**