Politisk regnskap for Fylkestingsgruppa

Venstre har prioritert kunnskap, kultur, miljø, samferdsel, reiseliv, selvstendig næringsdrivende og bedre omsorg i den siste fylkestingssesjonen før sommeren 2012

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Ledere for Hedmark Venstre og Hedmrk Unge Venstre

Foto: M.Løken

Venstre har for perioden 2011/2012 oppnådd tilslutning i Fylkestinget i Hedmark følgende saker:
innføre pris til beste elev i den videregående skole
bredbånd til alle i Hedmark
støtte til realisering av Trysil flyplass
granskning av Prosjekt Innlandsuniversitet og hvorfor dette strandet
utredning av jernbanetunnel gjennom Hamar – fellesforslag med Frp
Venstre har IKKE fått politisk tilslutning i følgende saker:
samlet plan for vindkraft i Hedmark
regulere internettbruk i den videregående skole
opprettholde Ringsaker videregående skole sin avdeling i Moelv
økonomistyring ved museene i Hedmark
togtrikk mellom Hamar og Elverum
styrke regionalt forskningsfond Innlandet med 5 mill.kr.
utvidet rett til videregående opplæring
Les mer om politisk regnskap her Vi anbefaler lokallagene også til å komme fram ved hva de har oppnådd i siste periode.
Kontakt Erik Ringnes for ytterligere informasjon

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**