– Senterpartiet utsetter dobbeltspor og bryter klimaforliket

Senterpartiets utspill om å forsinke utbyggingen av dobbeltspor til Halden, Lillehammer og Skien bryter klimaforliket, mener stortingskandidat for Buskerud Venstre Rebekka Borsch og Venstres transportpolitiske talskvinne Borghild Tenden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Stortingskandidat Rebekka Borsch.

Stortingskandidat Rebekka Borsch.
Foto: privat

Et enstemmig Storting, inkludert Senterpartiet og FrP, vedtok 12. juni: «Stortinget viser til klimameldingens omtale av utbygging av InterCity-forbindelsen i det sentrale Østlandsområdet og legger til grunn at regjeringen fremmer et alternativ for Stortinget som sikrer rask fremdrift.»

– Dersom Senterpartiet ikke opprettholder denne prioriteringen bryter de klimaforliket allerede litt over en måned etter at stortinget vedtok klimaforliket, kritiserer Rebekka Borsch. – Jernbaneverket ber om en utbygging på 13 år. Det er mulig på 10. Senterpartiet bør snarest si hvor lang tid de vil bruke på å gjøre transportsystemet vårt mer miljøvennlig, gjøre det mer attraktivt å bosette seg på stlandet utenfor Oslo og å bedre hverdagen til landets pendlere. – Det å sikre at flere kan bosette seg utenfor Oslo bør være et mål for Senterpartiet. Det er rart at Sp er mot rask fremgang i det prosjektet som er viktigst for å nå dette målet, understreker hun.

Alternativ finansiering
Venstre foreslo allerede i 2010 for Stortinget en egen alternativ finansieringsmodell for jernbane med statsobligasjoner. På den måten er det mulig å satse på jernbane uten å redusere veibudsjettet. Transportøkonomisk institutt har i etterkant anbefalt denne finansieringsmodellen for større samferdselsprosjekter.

Les mer om Venstres finansieringsmodell

Les Senterpartiets utspill her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**