– Senterpartiet utsetter dobbeltspor og bryter klimaforliket

Senterpartiets utspill om å forsinke utbyggingen av dobbeltspor til Halden, Lillehammer og Skien bryter klimaforliket, mener stortingskandidat for Buskerud Venstre Rebekka Borsch og Venstres transportpolitiske talskvinne Borghild Tenden.

 Stortingskandidat Rebekka Borsch.

Stortingskandidat Rebekka Borsch.
Foto: privat

Et enstemmig Storting, inkludert Senterpartiet og FrP, vedtok 12. juni: «Stortinget viser til klimameldingens omtale av utbygging av InterCity-forbindelsen i det sentrale Østlandsområdet og legger til grunn at regjeringen fremmer et alternativ for Stortinget som sikrer rask fremdrift.»

– Dersom Senterpartiet ikke opprettholder denne prioriteringen bryter de klimaforliket allerede litt over en måned etter at stortinget vedtok klimaforliket, kritiserer Rebekka Borsch. – Jernbaneverket ber om en utbygging på 13 år. Det er mulig på 10. Senterpartiet bør snarest si hvor lang tid de vil bruke på å gjøre transportsystemet vårt mer miljøvennlig, gjøre det mer attraktivt å bosette seg på stlandet utenfor Oslo og å bedre hverdagen til landets pendlere. – Det å sikre at flere kan bosette seg utenfor Oslo bør være et mål for Senterpartiet. Det er rart at Sp er mot rask fremgang i det prosjektet som er viktigst for å nå dette målet, understreker hun.

Alternativ finansiering
Venstre foreslo allerede i 2010 for Stortinget en egen alternativ finansieringsmodell for jernbane med statsobligasjoner. På den måten er det mulig å satse på jernbane uten å redusere veibudsjettet. Transportøkonomisk institutt har i etterkant anbefalt denne finansieringsmodellen for større samferdselsprosjekter.

Les mer om Venstres finansieringsmodell

Les Senterpartiets utspill her.