Regjeringsskifte er bra for kommunene

Kan kommunene tjene på et regjeringsskifte? Borghild Tenden, stortingsrepresentant for Akershus Venstre, tar opp sprøsmålet i dette leserinnlegget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Tenden mener det er mulig å bruke felleskapets penger smartere, og etterlyser satsing på lærere og kollektivtransport i storbyene.

Tenden mener det er mulig å bruke felleskapets penger smartere, og etterlyser satsing på lærere og kollektivtransport i storbyene.
Foto: Ingvild Boe Hornburg

Stortingsrepresentant Sverre Myrli fra Arbeiderpartiet har debattinnlegg i lokalavisene i Akershus der han roser den rødgrønne regjeringen opp i skyene og skryter av hvor mye penger de bruker. Samtidig beskriver han et skremselsbilde dersom andre enn Arbeiderpartiet sitter ved roret. Dette kan ikke stå uimotsagt. Skryt av pengebruk har vi hørt i Stortinget nesten daglig etter at de rødgrønne kom til makten og dannet en flertallsregjering.

Det vi ikke hører noe om i det hele tatt er hvor smart de ønsker å bruke skattebetalerne eller fellesskapes penger. Et slikt innlegg burde representanten Myrli heller ha skrevet. Det hører vi aldri heller noe om i Stortinget selv om Venstre har etterlyst dette i syv år nå. Det er ingen sak å bruke felleskapets penger, og vi er kanskje verdens heldigste land når det gjelder å ha penger å kunne bruke. Venstre har imidlertid enormt stor respekt hvor hvordan felleskapets penger brukes, og det er dette politikere og polititiske partier bør måles på.

Det er ingen hemmelighet at Venstre ønsker regjeringsskifte, og det er det mange grunner til. Jeg kan kort nevne noen grunner. Vi ønsker å øke forskningsinnsatsen, blant annet gjennom økte basisbevilgninger til universiteter og høgskoler og økning av skatteFUNN-ordningen. Vi vil innføre femårig lærerutdanning, med mastergrad og avvikle bruken av ufaglærte i skolen. Vi ønsker rett og plikt til videreutdanning av lærere, og at staten tar et større ansvar slik at kommunene ikke blir sittende med hele regningen.

I tillegg mener jeg at denne regjeringen svikter hovedstadsregione når det gjelder kollektivtrafikk. Her viser regjeringen null interesse i motsetning til det som var tilfelle da Venstre satt med samferdselsministeren.

Venstre ønsker også økt satsing på verdiskapning. Og ikke minst at kommunene får beholde mer av selskapsskatten. Dette ville være svært viktig for kommunene i Akershus. Med fjerningen av den kommunale selskapsskatten, som de rødgrønne gjorde, så forsvinner det lokale incitamentet for å drive næringspolitikk. For det første fører det til at det lokale selvstyret svekkes, og for det andre er det meget dårlig økonomisk politikk å fjerne de lokale incentivene. Når vi vet at antallet gründere har gått ned de siste årene, er det lite klokt å fjerne kommunenes belønning for å drive en god næringspolitikk som igjen gir arbeidsplasser og velferd i kommunene.

Les mer om Borghild Tenden her.
Se også: Akershus Venstres program for 2011-2015

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**