Historieløs partiarroganse!

Stortingsrepresentant Håkon Haugli fra Arbeiderpartiet mener Oslo bør overta Fornebu. Han er ikke fornøyd med vedtak lokale, lovlig folkevalgte, politikere har kommet fram til. Haugli vil overkjøre lokaldemokratiet og nærmest ekspropriere Bærums rettmessige arealer på Fornebu, sier Siri Engesæth, Hilde Arneberg og Borghild Tenden i et leserinnlegg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Venstre er positive til høyere utnytting flere steder på Fornebu. Vekst, moderne livsmiljø med rike natur- og rekreasjonsmuligheter vil vi gjerne ha mer av, men bane må på plass først, sier Engesæth.

Venstre er positive til høyere utnytting flere steder på Fornebu. Vekst, moderne livsmiljø med rike natur- og rekreasjonsmuligheter vil vi gjerne ha mer av, men bane må på plass først, sier Engesæth.
Foto: Gisle Bjørneby 2011

I mai stemte AP, til KS sin fortvilelse, mot grunnlovsfesting av lokaldemokratiet. Det ble begrunnet med at: "grunnlovsfesting av lokaldemokratiet vil være farlig for styrkeforholdet mellom stat og kommune". Et styrkeforhold AP ønsker å benytte slik at der de ikke har lokal makt vil de ha fritt leide til å overstyre med regjeringsmakt.

Bærum har høyere befolkningstetthet enn Drammen, Bergen og Trondheim. Det er en eneste adkomst til Fornebu. Det er forventet at det vil være 25000 arbeidsplasser på Fornebu i 2020. I tillegg er det regulert inn 6000 boliger. Disse er planlagt i tråd med kommunens ønsker for gode livsvilkår for mennesker og fauna.

– Oslo kommune var en av grunneierne på Fornebu. De solgte tomtene til svært høye priser. De som kjøpte tomtene satte ingen spade i jorden og fikk ingenting ferdigregulert og solgte videre med stor profitt.

– Statens vegvesen har lagt klare føringer på hvor mange kjøretøy som godtas ut og inn på Fornebu før all bygging av både bolig og næringsliv stanses.

– Bærum har regulert inn bane og lagt rekkefølgebestemmelser i reguleringsplanene med bane slik det forutsettes.

– Banen hadde vært ferdig for lenge siden hvis fylkestingets opprinnelige vedtak hadde blitt fulgt opp.

– Det var de tre rød-grønne i fylkestinget som snudde i automatbanesaken.

– Det var den rødgrønne regjering ved statsråd Helen Bjørnøy som satte inn nådestøtet og ba om at den allerede ferdig utgravede kullverten for Fornebubanen under nye Lysaker stasjon ble fylt igjen! Mot Jernebaneverkets vilje og råd.

Venstre er positive til høyere utnytting flere steder på Fornebu. Vekst, moderne livsmiljø med rike natur- og rekreasjonsmuligheter vil vi gjerne ha mer av, men bane må på plass først! Her må staten og Arbeiderpartiet ta sitt ansvar istedetfor å overstyre lokaldemokratiet.

Hilde Arneberg, kommunestyrerepresentant Bærum, Venstre
Siri Engesæth, fylkestingsrepresentant Akershus, Venstre
Borghild Tenden, Stortingsrepresentant, Venstre

(Publisert i Aftenposten fredag 17. august)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**