Hovedstyremøte for Akershus Venstre

Vi minner om hovedstyremøtet 28. august. Tema for møtet er kollektivtransport. Som innleder har vi med oss Bernt Stilluf Karlsen, styreleder i Ruter. Bernt Stilluf Karslen vil innlede om kollektivtrafikken i Akershus.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Tema for møtet er kollektivtransport.

Tema for møtet er kollektivtransport.
Foto: Christoffer Biong

Velkommen til hovedstyremøte i Akershus Venstre!
Vi minner om hovedstyremøtet 28. august. Tema for møtet er kollektivtransport. Som innleder har vi med oss Bernt Stilluf Karlsen, styreleder i Ruter. Bernt Stilluf Karslen vil innlede om kollektivtrafikken i Akershus, Ruter, kommunenes og fylkeskommunens roller i forhold til utviklingen av tilbudet i kollektivtrafikken, og vil gi oss noe utfordringer på tiltak og pririteringer i kommuner og fylke.

Praktisk informasjon:

Dato: 28.08.2012
Tid: 18.00 – 20.00
Sted OBS: Galleriet i Schweigaardsgate 4 (fylkestingssalen)
Det blir enkel bevertning.

Saksliste:
– Godkjenning av innkalling, referat og saksliste
– Saker fra lokallagene som bør følges opp regionalt
– Orientering om aktuelle saker i fylkespolitikken
– Tema kollektivtransport: foredrag og debatt
– Nominasjonsprosessen
– Forslag til politiske uttalelser til landsstyremøtet 19. – 20. oktober
– Informasjon fra styret om planlagte aktiviteter i året som kommer: venstreskolen, politiske verksteder, debattmøter

mvh
for styret i Akershus Venstre
Solveig Schytz

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**