Førsteutkast til nytt stortingsvalgprogram lagt frem

Venstres programkomite la i dag fram forslag til nytt stortingsvalgprogram for Venstre. Programmet skal nå på høring i partiet, før det skal opp til endelig behandling på Venstres landsmøte i april. I programmet videreføres Venstres fire profilområder: Skole, miljø, småbedrifter og velferd.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 - Vi legger frem et førsteutkast som plasserer Venstre solid som et nyskapende, liberalt og grønt parti, sa komiteleder Guri Melby.

– Vi legger frem et førsteutkast som plasserer Venstre solid som et nyskapende, liberalt og grønt parti, sa komiteleder Guri Melby.
Foto: Venstre

Utkastet sendes nå til behandling i partiet og frist for å komme med endringsforslag til dette utkastet er satt til 1. november 2012. Programkomiteen legger fram sitt 2. utkast 10. desember 2012, basert på utkastet og endringsforslagene som kommer inn i denne høringsrunden. Endelig program skal vedtas på Venstre landsmøte i april 2013.

Last ned dokumenter:
Frihet. Fremtid. Fellesskap. Et liberalt program som setter folk først. Programkomiteens førsteutkast til Stortingsprogram for 2013-2017 (pdf, 1,3 mb).

Viktige saker
I programmet videreføres Venstres fire profilområder: Skole, miljø, småbedrifter og velferd. Komiteen legger opp til store satsinger:

Ta steget over i kunnskapsøkonomien.
Et lærerløft for etterutdanning, kvalitet og kompetanse i skolen.
En forskningssatsing som plasserer Norge blant Europas beste.

Gjennomføre en miljø- og energireform som innfrir klimamålene.

Omlegging til fornybar energibruk og satsing på fornybar energinæring.
Storstilt utbygging av kollektiv, Intercity og samferdsel.

Skape grobunn for vekst og velferd.

Legge til rette for flere gründere og nye bedrifter.
Bedre forhold for norske, private eiere.

Sette folk først i velferdsstaten.

Redusere fattigdom blant barn.
En ny boligpolitikk.

Se også:
Akershus Venstres program 2011-2015
Stortingsvalgprogram 2009-2013 (pdf)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**