Tidenes togsatsing

Venstre varsler tidenes togsatsing i sitt utkast til stortingsvalgprogram for 2013-2017. Stortingskandidat og fylkesleder i Oppland, Ketil Kjenseth, er medlem av programkomiteen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Ketil Kjenseth

Foto: Venstre

– På Opplands vegne er jeg veldig glad for at komiteen er så tydelig på togsatsing. Dobbeltspor til Lillehammer innen 2025 er veldig viktig for fylket, sier Kjenseth. Han har også fått gjennomslag for å satse på Gjøvikbanen som en nasjonal pilotstrekning for å prøve ut anbud og OPS (offentlig-privat samarbeid) på investeringer og drift av banelegemet og ikke bare togsett oppå skinnene.
– 89 minutter fra både Lillehammer og Gjøvik til Oslo innen 2025 er en Venstre-garanti, sier Kjenseth.

Hele programutkastet kan du se her.

Tog

Foto: Microsoft

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**