Venstre prioriterer Osloregionen

Stortingsrepresentant Sverre Myrli fra Ap går i et innlegg langt i å erkjenne at dagens regjering ikke har gjort nok for vekstkommunene. Det er vi helt enig i, sier Borghild Tenden og Solveig Schytz i et leserinnlegg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Solveig Schyz og Borghild Tenden mener staten må bygge ut infrastruktur der behovet er størst.

Solveig Schyz og Borghild Tenden mener staten må bygge ut infrastruktur der behovet er størst.
Foto: Venstre

Etter sju år med samferdselsministre fra Senterpartiet, er det på tide med en ny regjering som tar de store vekstutfordringene vi står overfor i Oslo og Akershus på alvor.

Vi er lei av at vår region nedprioriteres. Innbyggerne fortjener bedre. Vi er lei av å måtte bruke unødvendig tid på å komme oss til og fra jobb og skole, og vi er lei av togkaos og kø på veiene.

Det kommer til å koste mye. Det kommer til å kreve betydelig statlig medfinansiering. Men hvis vi ikke gjør disse grepene, vil resultatet bli mer kø, mer lokal forurensning, økte utslipp av klimagasser, lengre reisetid, dårligere bo-kvalitet og mindre lønnsomhet for næringslivet i fremtiden.

Venstre tar denne problemstillingen på alvor: I vårt alternative statsbudsjett prioriterer vi å bruke ekstra midler på kollektivtilbud i storbyene. Det er her behovet er størst, og det er her vi får den største miljøgevinsten. Hvis vi ønsker en bærekraftig vekst, må de store samferdselsinvesteringene prioriteres her hvor befolkningsveksten er størst.

Om ikke lenge skal statsbudsjettet for 2013 legges fram, og ny Nasjonal Transportplan skal på plass over nyttår. Her har Sverre Myrli og regjeringen en mulighet til å vise at de tar vekstutfordringene i Oslo og Akershus alvorlig, og at de prioriterer Akershus med konkret handling, og ikke bare fine ord. Men det er ting som tyder på at det trengs en ny borgerlig regjering før vi får se en mer offensiv satsing på kollektivtransport og samferdsel i Norges hurtigst voksende region.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**