Arrogant av Vegvesenet

Vegdirektoratet vil at norske tunneler ikke skal ha brattere helling enn fem prosent. Statens vegvesen holder likevel på gamle planer for nytt løp under Oslofjorden. Det får venstrepolitiker Rebekka Borch til å reagere. – Det er arrogant av vegvesenet, sier hun.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 NY BEHANDLING: Rebekka Borsch (V) mener det blir helt feil av Statens vegvesen å hvile på et Stortingsvedtak fra 1995. Nå vil hun ha ny behandling for å få til bro over Oslofjorden.

NY BEHANDLING: Rebekka Borsch (V) mener det blir helt feil av Statens vegvesen å hvile på et Stortingsvedtak fra 1995. Nå vil hun ha ny behandling for å få til bro over Oslofjorden.
Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

I august kom rapporten «Moderne tunneler» fra Statens vegvesen ut. Konklusjonen fra arbeidsgruppen, er at man i framtiden vil unngå bratte tunneler som Oslofjordtunnelen. EUs åtte år gamle direktiv for tunnelsikkerhet, sier at tunneler kan bygges med stigninger på inntil fem prosent. Men i Norge har man fått innvilget dispensasjon fra dette kravet. Dette har ført til at undersjøiske tunneler kan bygges opp til ti prosent i enkelte tilfeller.

— Vi strekker våre kunnskaper og erfaringer, det som i Norge for noen år siden ble sett på som dristig, kanskje umulig, er i dag under planlegging og bygging og vi skyver grensene foran oss, påpeker Harald Buvik i tunnel- og betongseksjonen i Vegdirektoratet til Statens vegvesens avis «Vegen og Vi».
— Kvaliteten på kjøretøyene og kunnskapen hos sjåførene er forutsetninger som vi må forholde oss til når vi bygger veier og tunneler. Vi må bygge konstruksjoner som kan ta imot de kjøretøyene som faktisk går der, sier han.

— Motsier seg selv
Men forslaget får tydeligvis ingen konsekvens for eksisterende eller planlagte tunneler. Ifølge avdelingsdirektør Nils-Erik Bogsrud i Statens vegvesen Akershus, støtter de seg til Stortingsvedtaket fra 1995 som første til at det ble tunnel og ikke bro over Oslofjorden.
— Dette er fullføring av et prosjekt hvor det står at det skal bygges nytt tunnelløp når trafikkmengden tilsier det, sier Bogsrud.

Dette opprører Røyken-politiker Rebekka Borsch (V), som mener Statens vegvesen på denne måten gambler med bilistenes liv og helse.
— Jeg synes veivesenet har motsagt seg selv hele veien, og nå får vi en rapport på bordet som sier at sikkerheten med disse bratte tunnelene er for dårlige. Vi har 12 års erfaring med Oslofjordtunnelen, og det viser seg at det ikke bare er driftssikkerheten som er dårlig, men også sikkerheten for bilistene, sier Borsch.

Forslaget

Bomstasjonen på Måna blir stående rundt 15 år til
Bygge nytt tunnelløp i Oslofjordtunnelen
Bygge fire felt med vei mellom Vassum og Måna i Frogn
Prislapp: Over 1,5 milliarder kr (Ny beregning er underveis — varslet mye høyere enn 1,5)
Bilistene får hele regningen

Les hele oppslaget i Røyken og Hurums Avis.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**