Norges største biogassanlegg får pris

– Dette er et omfattende og spennende prosjekt som viser at Oslo kommune mener alvor med sine miljøambisjoner. Biogassanlegget vil være til inspirasjon for mange framover, sier Ola Elvestuen, byråd for miljø og samferdsel.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Årets innovasjonspris fra Forskningsrådet gikk til Energigjenvinningsetaten i Oslo kommune og Cambi AS for arbeidet med etableringen av biogassfabrikken på Romerike.

Energigjenvinningsetaten (EGE) har gått sammen om å anvende forskning og systemtenkning for å etablere en banebrytende biogassfabrikk i Nes på Romerike. Ved fabrikken blir biogass oppgradert til flytende biometan. Biometan brukes som drivstoff, og næringsstoffene fra matavfallet gjenvinnes som biogjødsel.

– Dette er et omfattende og spennende prosjekt som viser at Oslo kommune mener alvor med sine miljøambisjoner. Biogassanlegget vil være til inspirasjon for mange framover, sier Ola Elvestuen, byråd for miljø og samferdsel.

Direktør Helge Heier i Energigjenvinningsetaten understreket at Oslos politikere hadde vist mot og handlekraft ved å bevilge midler til å gjennomføre denne viktige miljøsatsingen.

“Forskiningsrådets innovasjonspris skal motivere til økt forskning i næringslivet gjennom å løfte fram gode eksempler på innovative bedrifter”, sier Forskningsrådet på sine hjemmesider.

Innovasjonsprisen er på 500 000 kroner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**