Budsjett 2013: Et offensivt kollektivbudsjett

Byrådet i Oslo legger i dag frem forslag til budsjett 2013. Ola Elvestuen, som er miljø- og samferdselsbyråd, sier at budsjettet er en tydelig prioritering av kollektivtilbudet i Oslo, som styrkes med 60 millioner kroner til drift sammenlignet med 2012. Totalt foreslår byrådet å bevilge 1,554 milliarder kroner til drift av kollektivtrafikken i 2013. Bevilgningen kommer i tillegg til midlene fra Oslopakke 3.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 - Kollektivsatsningen er avgjørende for at Oslos klimagassutslipp skal reduseres, og for å sikre en effektiv transport for byens innbyggere, sier Elvestuen

– Kollektivsatsningen er avgjørende for at Oslos klimagassutslipp skal reduseres, og for å sikre en effektiv transport for byens innbyggere, sier Elvestuen

– Kollektivsatsningen er avgjørende for at Oslos klimagassutslipp skal reduseres, og for å sikre en effektiv transport for byens innbyggere, sier Elvestuen, som i mange år har vært blant bystyrets fremste forkjempere for et godt og billig kollektivtilbud. Elvestuen vil i 2013 blant annet sette i gang bygging av Lørenbanen, ferdigstille oppgraderingen av Lambertseterbanen, innføre 7,5 minutters rute på Røabanen og sørge for at kommunen går til anskaffelse av nye, stillegående trikker. I tillegg vil det bli satt inn fulle toglengder på Furusetbanen og Grorudbanen. Elvestuen vil også utarbeide en ny stasjonsstruktur for Holmenkollbanen, og sette i gang planlegging av et nytt, planfritt kryss på Vinderen og forlengelse av T-banen fra Frognerseteren.

– Skinnegående transport er spesielt viktig for Oslo som miljøby, ikke minst fordi den er mer arealeffektiv enn bussavganger. Dagens trikker medfører imidlertid kraftig veislitasje og uønsket støy, og anskaffelsen av nye trikker vil derfor være en viktig satsning, både for klimaet, transporteffektiviteten og ikke minst bomiljøet i kollektivgater, sier Elvestuen, og understreker at befolkningsveksten i Oslo tilsier at kollektivtilbudet hele tiden må utvides.

Trikken i Oslo

– For å fortsatt kunne gi Oslos borgere et kollektivtilbud i verdensklasse, må vi hele tiden utvide trikkenettet, for eksempel i Dronning Eufemias gate og mellom Sinsen og Tonsenhagen, sier Elvestuen. Byrådet skriver også i budsjettforslaget at det i årene som kommer blir viktig å holde fokus på vedlikehold og oppgradering av infrastruktur.

– Det legges inn betydelige midler på investeringssiden, for å gjennomføre et kraftig vedlikeholdsløft. Dette vil i realiteten utgjøre en massiv oppgradering av infrastrukturen, spesielt skinner, vognsett og holdeplasser, avslutter Elvestuen.

Også Venstres fraksjonsleder i samferdsels- og miljøkomiteen, Odd Einar Dørum, finner mye positivt byrådets budsjettforslag. – Det er ingen tvil om at Venstre i byrådet har hatt en stor innflytelse på prioriteringene i budsjettforslaget. Vi styrker kollektivbudsjettet med 60 millioner sammenlignet med 2012, og har tidligere fått inn betydelige midler til kollektivsatsning gjennom Oslopakke 3. Budsjettforslaget vil gi økt kapasitet i kollektivtilbudet, og sette oss i stand til å begynne eller videreføre viktige satsninger som Lørenbanen, anskaffelse av nye trikker og ny trikketrasé i Dronning Eufemias gate, sier Dørum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**