Skuffet over innstillingen fra Nominasjonsnemda

Tirsdag 2.oktober offentliggjorde nominasjonsnemda i Hordaland Venstre sin innstilling over kandidater til Stortinget 2013. Listen inneholdt totalt 22 kandidater, deriblant to fra kandidater fra Askøy Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Daniel Gunnarsen

Foto: Daniel Gunnarsen

Leder i Askøy Venstre, Daniel Gunnarsen er overrasket til nominasjonsnemdas innstilling, men stiller seg positiv i henhold til toppkandidatene og understreker at resultatet viser at Hordaland Venstre er et mangfoldig parti med flere dyktige politiske skikkelser.

– Innstillingen fra nominasjonsnemda viser at Hordaland Venstre har mange dyktige politikere som bryr seg om Venstres grønne og liberale politikk. Det er flott å se at så mange ønsker å påvirke og delta i nasjonal politikk, samt engasjere seg ytterligere i landets videre utvikling. Dette er et viktig arbeid og jeg er sikker på at de som er blitt foreslått som toppkandidater vil gjøre en god jobb om de blir valgt.

– Det første som jeg la merke til når jeg så innstillingen var at alle toppkandidatene er godt kvalifisert til å representere fylket på nasjonalt nivå. En god kombinasjon av alder, kjønn, geografi, erfaring og kompetanse har blitt ivaretatt av nominasjonsnemda, noe som lover godt for partiet i den krevende tiden som kommer. Hovedmålet er å ivareta Venstres politikk og velgernes tillit, noe som jeg ikke tror vil bli et problem for de innstilte toppkandidatene.

Selv om lederen i Askøy Venstre er positiv til nominasjonsnemda sin innstilling av toppkandidater er han likevel skuffet over den svake tilstedeværelsen av hans eget lokallag.

– Som Venstremann er det en glede å se at så mange gode kandidater ønsker å videre engasjere seg i partiet ved å satse på et høyere politisk nivå. Men, som lokallagsleder for Askøy Venstre savner jeg en høyere plassering for lokallagets egne kandidater. Som Hordalands nest største kommune i innbyggertall og fylkets nest største Venstrelokallag, savner jeg mer synlighet av mitt eget lokallag på listen.

– Selv om Askøy Venstre ikke har kandidater som ønsker seg en topplassering på Stortingslisten, er det ønskelig for lokallaget og markere seg tydeligere i form av en sterkere plassering. Våre lokale velger har satt sin tillitt til oss om å videreutvikle Askøy Venstre og våre kandidater er mer enn nok kompetente til å representere Venstres politikk og ideologi. Som lokallagsleder i en så ressurssterk kommune som Askøy, kommer jeg i tiden fram til nominasjonsmøtet å appellere til Hordaland Venstre om en mer tydelig og markant plassering for vårt lokallag og våre kandidater.

Det endelige resultatet av hvem som blir Hordaland Venstres stortingskandidater, vil bli avgjort ved nominasjonsmøtet som er fastsatt til lørdag 3. november og som blir avholdt på Hotell Scandic Bergen Airport.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**