Små skoler kan være robuste!

Venstres lokallag i Lesja og Dovre er bekymret for konsekvenser ved en eventuell nedlegging av tilbud ved Nord-Gudbrandsdal videregående skoles avdeling på Hjerleid. Saken om skolestruktur skal behandles i Fylkestinget 16. oktober.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

 Helle Hundevadt (bildet) fra Dovre og Anne Marie Berstad fra Lesja er bekymret for skoletilbudet.

Helle Hundevadt (bildet) fra Dovre og Anne Marie Berstad fra Lesja er bekymret for skoletilbudet.
Foto: Privat

Lesja og Dovre Venstre er opptatt av at alle elever skal få en god utdanning!

Nesten halvparten av alle elever i Lesja og Dovre søker Studiespesialisering på videregående skole, derfor er det viktig at elevene ikke må flytte på hybel eller reise for langt for å få det tilbudet. På Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skole (NGVGS), avd. Hjerleid har de et godt skoletilbud, som vi vil beholde, og videreutvikle.

Skolestedet Hjerleid viser at små skoler også kan være robuste; skolen har dyktige lærere, gode elevresultater, et bredt fagtilbud og trivsel blant både elever og ansatte.

Det er et godt samarbeid mellom skolen og de andre aktørene på Hjerleid-området, og det er etablert mange felles vinn-vinn-arenaer mellom NGVGS og Handverksskolen – Senter for bygdekultur: felles undervisning i teorifag, felles bruk av kantine, gymsal, bibliotek, og næminger i bygningsvern som underviser elever på byggfag, for å nevne noe.

Vi er stolte over å ha Hjerleid her «nørdst» i dalen, skolen viderefører tradisjonene fra landets eldste handverksskole fra 1886. Lesja og Dovre har «eksportert» kunnskap i over 100 år! Hjerleid er i alles hjerter i Lesja og Dovre, og det er flere kreative ideer for å utvikle Hjerleid til et ennå mer spennende og robust skole- og handverkssenter.

Skal vi få til dette så må NGVGS avd. Hjerleid få handlingsrom – både forutsigbarhet og økonomi – til å videreføre og utvikle undervisningstilbudet og samarbeidet med lokalt næringsliv, og med NGVGS i Lom og Otta.

Venstre mener at den viktigste faktoren for å få en god skole er læreren, ikke størrelsen på skolen eller lokalene!

Hjerleid har vist dette gjennom mange år. Vi ber fylkespolitikere lytte til elever, foreldre, politikere, næringsliv og alle andre i Lesja og Dovre som vil merke konsekvensene hvis NGVGS avd. Hjerleid blir lagt ned, før dere fatter vedtak på Fylkestinget i oktober.

Hvis Oppland ønsker bosetting og næringsutvikling i hele fylket, så må politikerne være villige til å betale det det koster med mindre skoleenheter. Sentralisering av skoletilbudet vil gi økte utgifter til busstransport, og hybelliv med fare for økt frafall og dårligere elevresultat. Lokalsamfunnet vil miste tre ungdomskull som trengs i idrettslag, korps, revy og andre kulturtilbud som bygdene trenger. Samfunnsregnskapet vil gå i pluss hvis NGVGS kan få beholde sine 3 avdelinger i Lom, Otta og på Dovre!

Lesja Venstre og Dovre Venstre, som har Hjerleid i sitt hjerte!
v/ Anne Marie Berstad og Helle Hundevadt

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**