Ser ikke samferdselsutfordringene

– Trontalen er blottet for å kunne se utfordringene knyttet til storbyområdene, sier Borghild Tenden. – Det haster med å få på plass baneløsninger som Fornebubanen, Ahusbanen, forlengelse av Kolsåsbanen og ny tunell under Oslo. Dette er for dyrt til at kommunen kan håndtere alene og regjeringen fremstår uten visjoner til å ta på seg den jobben, påpeker Tenden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

 Tenden er ikke imponert over samferdselssatsingen til regjeringen.

Tenden er ikke imponert over samferdselssatsingen til regjeringen.
Foto: Christoffer Biong

Infrastruktur og bolig
Tenden peker på at befolkningsveksten har vært og er formidabel i og rundt de store byene våre.

– Da er det viktig at man ikke bare presser på for å få bygget flest mulig boliger, men at man samtidig legger til rette for effektiv infrastruktur. Infrastrukturen må komme først. Det er derfor store forventninger fra Venstre til statsbudsjettet og rulleringen av Nasjonal transportplan(NTP), sier Tenden.

Venstre har løftet samferdselsbehovene for Østlandet en rekke ganger i Stortinget.

– Det haster med å få på plass baneløsninger som Fornebubanen, Ahusbanen, forlengelse av Kolsåsbanen og ny tunell under Oslo. Dette er for dyrt til at kommunen kan håndtere alene og regjeringen fremstår uten visjoner til å ta på seg den jobben, påpeker Tenden.

Enorme muligheter

Venstre er opptatt av å skape gode løsninger for at folk kan bruke den muligheten som Østlandet gir med tilgang på et enormt arbeidsmarked og korte avstander.

– Folk må kunne bo og arbeide i og rundt hovedstaden vår, og da må InterCity triangelet, med Kongsvingerbanen og Ringeriksbanen, bli en realitet som folk kan nyte godt av, understreker Tenden.

– Det er regjeringen som må gjøre jobben og etter å ha hørt trontalen er jeg redd vi ikke ser de resultatene vi forventer det neste året, avslutter Tenden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**