Kolbergs utidige kritikk

Etter at planene for å bygge ut Ringeriksbanen har havarert nok en gang, var Arbeiderpartiet og Martin Kolberg raske med å plassere skylden hos andre. Martin Kolberg kom forleden med ramsalt kritikk av Jernbaneverket. Venstre reagerer sterkt på at Kolberg går ut på den måten. Kolberg er fullstendig uten troverdighet, skriver stortingskandidat Rebekka Borsch i Hallingdølen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Tog

Foto: Jan Kløvstad

Jernbaneverket har gjort nøyaktig det de har blitt instruert om av Samferdselsministeren. Jernbaneverket har underveis i planleggingsprosessen påpekt svakhetene i Konseptvalgutredningen og i realiteten bedt om ny bestilling med utgangspunkt i dobbeltspor.

Det er liten tvil om at Samferdselsdepartementet bevisst har trenert saken fordi de ikke vil prioritere Ringeriksbanen. I motsatt fall hadde de fulgt Jernbaneverkets råd og kommet med en bestilling tilpasset dagens krav og behov.

Kolbergs kritikk er utidig. Ikke bare fordi den rammer hans egen regjerings jernbanepolitikk, samferdselsdepartementet og regjeringskollega Senterpartiet. Som parlamentarisk nestleder har Kolberg direktelinje til statsministeren og kunne ha gjort noe for Ringeriksbanen langt tidligere om engasjementet virkelig hadde stukket dypt.

Rebekka Borsch

Rebekka Borsch
Foto: Torbjørn Tandberg

Tomme løfter
Stortingspolitikerne fra Buskerud og ulike regjeringer har i hele denne perioden oppholdt innbyggerne med tomt prat om hvor viktig Ringeriksbanen er. Dette er ikke godt nok. Med denne avgjørelsen svikter regjeringen både Buskerud og løftene om jernbanesatsing.Ringeriksbanen er et nasjonalt løft som nå må prioriteres.

Det er 20 år siden Stortingsvedtaket om bygging av Ringeriksbanen ble fattet, men ikke en meter med ny skinnegang har blitt bygget. Forslaget til Nasjonal Transportplan anbefaler bygging av traseen som korter ned på strekningen Oslo-Bergen, men nå dropper altså regjeringen prosjektet likevel. Hva mener egentlig samferdselsminister Marit Arnstad når hun snakker varmt om jernbanesatsing og samtidig utsetter Ringeriksbanen atter en gang? Dette henger jo ikke på greip.

Motstridende signaler
Det er spesielt irriterende at det sendes ut så motstridende signaler om Ringeriksbanen. Tidligere i år uttalte lederen av Stortingets transport- og kommunikasjonskomité, Knut Arild Hareide, seg meget positivt om Ringeriksbanen. Dette synet ble støttet av fl ere av komiteens øvrige medlemmer.

Dersom jernbanesatsing skal få troverdighet må banen mellom landets to største byer moderniseres og eff ektiviseres. Ringeriksbanen kan alene redusere reisetiden mellom Oslo og Bergen med en time. Venstre vil at Ringeriksbanen etableres som eget prosjekt med alternativ fi nansiering og organisering. Dette har vi foreslått i Stortinget uten å få tilslutning.

Alle som er opptatt av klimaspørsmål og jernbane må nå gå sammen og kreve fortgang i denne saken. For Venstre er dette mer enn en enkeltsak. Det er viktig at alle gode krefter forenes for nå endelig å få banen bygd.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**