Alt om nominasjonsmøtet og nominasjonsprosessen

Akershus Venstres nominasjonsmøte ble arrangert 8. november på Galleriet i Oslo. Møtet valgte Akershus Venstres liste til stortingsvalget i 2013. I forkant av møtet var det knyttet spenning til spørsmålet om hvem som skulle toppe listen, og det var varslet kamp om flere av plassene på listen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Astrid Ramnefjell har ledet Akershus Venstres nominasjonskomite.

Astrid Ramnefjell har ledet Akershus Venstres nominasjonskomite.

 Årsmøtet nedsatte nominasjonskomiteen og oversendte et forslag om hvordan prosessesen skulle bli åpen og demokratisk.

Årsmøtet nedsatte nominasjonskomiteen og oversendte et forslag om hvordan prosessesen skulle bli åpen og demokratisk.

Akershus Venstre har det siste året gjennomført en omfattende nominasjonsprosess med tanke på valg av kandidater til stortingsvalget i 2013.

Prosessen begynte på fylkeslagets årsmøte i februar, da nominasjonskomiteen ble nedsatt. Årsmøtet oversendte en internresolusjon om hvordan man kunne få en åpen og demokratisk prosess, og komiteen fikk i oppdrag å utarbeide forslag til stortingsvalgliste. Astrid Ramnefjell ble valgt som leder av komiteen, og med seg har hun hatt Terje Johansen, Anniken Holtnæs, Johannes Bangum fra Unge Venstre og Thor Togstad.

Viktige momenter i nominasjonsprosessen
19. februar: Nominasjonskomiteen ble valgt
1. mai: Frist innspillsrunde 1.
– Lokallagene kom med mange innspill.
15. juni: Frist innspillsrunde 2.
11. september: debattmøte aktuelle toppkandidater på Litteraturhuset. Se hele møtet her.
17-18. september: intervjurunder
1. oktober: innstilling lagt fram
8. november: nominasjonsmøte

Nominasjonskomiteen mottok innspill fra lokallagene, arrangerte debattmøte og intervjurunder med de mest aktuelle kandidatene til å stå på de øverste plassene på listen.

 Flertallet i komiteen foreslo Abid Q. Raja som toppkandidat. Komiteens leder tok ut dissens og foreslo Borghild Tenden.

Flertallet i komiteen foreslo Abid Q. Raja som toppkandidat. Komiteens leder tok ut dissens og foreslo Borghild Tenden.

Komiteen la fram sitt listeforslag 1. oktober:
1 Abid Q. Raja, Oslo (4 stemmer), dissens: Borghild Tenden, Bærum (1 stemme)
2 Siri Engesæth, Bærum
3 Erik Lundeby, Frogn
4 Runar Bålsrud, Hurdal
5 Solveig Schytz, Ås
6 Tord Hustveit, UV, Eidsvoll
7 Charlotte Hagelund, Rælingen
8 Ingvild Tautra Vevatne, Asker
9 Boye Bjerkholt, Skedsmo
10 Camilla Hille, Ski
11 Ole Andreas Lilloe-Olsen, Bærum
12 Eirik T. Bøe, Bærum
13 Sesselja Bigseth, Nes
14 Inger Johanne Bjørnstad, Oppegård
15 Thor W. Togstad, Gjerdrum
16 Bernt Stilluf Karlsen, Bærum
17 Wolfgang Plagge, Bærum
18 Tine Brubak Jahren, Fet
19 Jonas Vevatne, Asker
20 Hulda Tronstad, Bærum
21 Bjørn Ivar Gran, Lørenskog
22 Kjersti Almåsvold, Eidsvoll
23 Terje Johansen, Frogn

Dagen før nominasjonsmøtet valgte nominasjonskomiteens leder, Astrid Ramnefjell å trekke dissensen.

 Nominasjonsmøtet ble avholdt på Galleriet i Oslo 8. november 2012. Det var tilsammen 106 frammøtte delegater.

Nominasjonsmøtet ble avholdt på Galleriet i Oslo 8. november 2012. Det var tilsammen 106 frammøtte delegater.
Foto: Christoffer Biong

Nominasjonmøtet ble avholdt på Galleriet i Oslo 8. november 2012. Tilsammen var det 106 stemmeberettigede delegater i salen. Det er lokallagene i Akershus Venstre som velger sine delegater til møtet, og lokallagenes representasjon baserer seg på antall betalende medlemmer og siste valgresultat. Se delegatberegningen her (pdf). Det er lokallagene i Bærum (21 delegater) og Asker (12 delegater) som har de største delegasjonene på møtet.

Mange salen tvitret, postet bilder og deltok aktivt på sosiale medier under møtet. @AkershusVenstre på Twitter ble oppdatert løpende – det samme ble Akershus Venstres Facebook-side. Se også flere bilder fra møtet på Akershus Venstres Flickr-konto.

Listeforslaget ble behandlet på nominasjonsmøte med følgende utfall:

1. Abid Q. Raja ble valgt med 83 stemmer etter votering. Motkandidat Solveig Schytz fikk 22 stemmer.
Se video av kandidatpresentasjoner og støttetaler:

Video hentet fra YouTube. For full video klikk her.

2. Siri Engesæth ble valgt med 74 stemmer mot 32 stemmer til Solveig Schytz.
3. Erik Lundeby ble valgt ved akklamasjon
4. Runar Bålsrud ble valgt med 93 stemmer, mot Ingvild Tautra Vevatne som fikk 13 stemmer.
5. Solveig Schytz ble valgt ved akklamasjon
6. Tord Husveit ble valgt ved akklamasjon
7. Charlotte Hagelund ble valgt ved akklamasjon
8. Ingvild Tautra Vevatne ble valgt ved akklamasjon
9. Boye Bjerkholt ble valgt ved akklamasjon
10. Camilla Hille ble valgt ved akklamasjon
11. Ole Andreas Lilloe-Olsen ble valgt ved akklamasjon
12. Eirik T. Bøe ble valgt ved akklamasjon
13. Sesselja Bigseth ble valgt ved akklamasjon
14. Inger Johanne Bjørnstad ble valgt ved akklamasjon
15. Thor Togstad trakk sitt kandidatur og stilte sin plass til disposisjon for Lars Peder Nordbakken. Nordbakken ble valgt ved akklamasjon.
16. Bernt Stilluf Karlsen ble valgt ved akklamasjon
17. Wolfgang Plagge trakk sitt kandidatur i forkant av møtet. Det ble foreslått fire kandidater på den åpne plassen: John Wilhelmsen, Jim Smestad, Marit Brochman og Edvard Værland. Den første voteringsrunden hadde følgende utfall: Marit Brochmann 21 stemmer, Jim Smestad 16 stemmer, Edvard Værland 26 stemmer, John Wilhelmsen 41 stemmer. Det ble da en ny votering mellom de to kandidatene med flest stemmer under første votering, Edvard Værland og John Wilhelmsen. John Wilhelmsen vant med 64 stemmer mot Værlands 34.
Plass 18 til 23 ble valgt i blokk ved akklamasjon:
18, Tine Brubak Jahren
19 Jonas Vevatne
20 Hulda Tronstad
21 Bjørn Ivar Gran
22 Kjersti Almåsvold
23 Terje Johansen

 Toppkandidatene (fra venstre): Solveig Schytz, Runar Bålsrud, Abid Q. Raja, Siri Engesæth, Erik Lundeby og Tord Hustveit.

Toppkandidatene (fra venstre): Solveig Schytz, Runar Bålsrud, Abid Q. Raja, Siri Engesæth, Erik Lundeby og Tord Hustveit.
Foto: Christoffer Biong

Fylkesleder Solveig Schytz avsluttet møtet.

Innkalling og sakspapirer (lagt ut før møtet)
Akershus Venstres nominasjonsmøte arrangeres 8. november på Galleriet. På dette møtet vi skal avgjøre hvem som skal stå på Akershus Venstres liste til stortingsvalget i 2013. Vi går snart inn i et spennende valgår, og på dette møtet skal vi sette sammen laget som skal vinne valget for Venstre i Akershus.

Nominasjonsprosessen i Akershus Venstre skal være så åpen som mulig, og vi har derfor hatt to innspillsrunder fra Venstres lokallag, nominasjonskomiteen har hatt intervjurunder med kandidatene, og vi arrangerte en paneldebatt med aktuelle kandidater på Litteraturhuset i september. Møtet blir i tradisjonen tro åpen for presse og tilhørere.

Vi ønsker med dette velkommen til nominasjonsmøte i Akershus Venstre!

Med vennlig hilsen Solveig Schytz,
leder av Akershus Venstre


Innkalling og sakspapirer (pdf)

Akershus Venstres vedtekter 2012 (pdf)
Delegatberegning (pdf)
Deltagerliste (pdf)
Forslag til møtefunksjonærer (oppdatert 08.11.2012) (pdf)

Endringsforslag til forretningsorden (pdf)

Praktisk informasjon:
Dato: Torsdag 8. november
Kl: 18.00-21.00
Sted: Galleriet (fylkestingssalen), Schweigaardsgate 4 i Oslo
Det blir enkel bevertning på møtet (rundstykker, mineralvann og kaffe/kake)

Vær oppmerksom på at det har kommet inn et endringsforslag til forretningsorden. Endringsforslaget innebærer at voteringsreglene i forretningsorden blir i tråd med voteringsreglene i Akershus Venstres vedtekter. Forslaget innebærer at personvalg gjennomføres som et flertallsvalg i to omganger.

Det er varslet følgende motkandidater/endringer til listeforslaget:
1. plass: Solveig Schytz stiller som motkandidat
2. plass: Ingvild Tautra Vevatne stiller som motkandidat
Thor W. Togstad ønsker å stille sin plass (Togstad er foreslått på 15. plass på listeforslaget) til disposisjon for Lars Peder Nordbakken (Gjerdrum).
Wolfgang Plagge, som var foreslått som nr. 17. på listen har trukket seg. Det betyr at plassen er åpen.


Se også:

Listeforslag til stortingsvalget lagt fram
Foreslåtte kandidater til Venstres stortingsvalgliste 2013 (alle foreslåtte i alfabetisk rekkefølge)
Oversikt over hvem som sitter i nominasjonskomiteen
Video: Debattmøte med toppkandidatene
Akershus Venstres stortingsvalgliste 2009
Historiske valglister: fra 1945 til 2009

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**